Urząd Miejski w Chojnicach

GN.6840.2.4.2020

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY teren ROD „Metalowiec   

 

Nr oferty

Położenie

 

Nr
działki

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Przeznaczenie terenu

 

Cena gruntu brutto

 

Wartość budynku

Wartość nierucho-mości

Forma zbycia
lub oddania w dzierżawę

Data publikacji informacji
o wywie-szeniu wykazu  w siedzibie urzędu

128/19

 

ul.  Brązowa 13 (działka

nr 327 ROD Metalowiec)

4895

Działka zabudowana
o pow. 332 m², zapisana
w KW SL1C/00018335/0

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

23 087,10

92 670

115 757,10

Zbycie własności

19.12.2019

7/20

 

ul.  Złota (działka

nr 391 ROD Metalowiec)

4936

Działka zabudowana
o pow. 691 m², zapisana
w KW SL1C/00018335/0

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

47 232

28 000

75 232

Zbycie własności

05.03.2020

8/20

 

ul.   Ołowiana/ Metalowa (działka

nr 234 ROD Metalowiec)

4846

Działka o pow. 346 m², zapisana
w KW SL1C/00018335/0

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

23 985

-

23 985

Zbycie własności

05.03.2020

9/20

 

ul.   Hutnicza (działka

nr 106 ROD Metalowiec)

4757

Działka o pow. 272 m², zapisana
w KW SL1C/00018335/0

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

18 819

-

18 819

Zbycie własności

05.03.2020

10/20

 

ul.   Hutnicza (działka

nr 107 ROD Metalowiec)

4758

Działka zabudowana
o pow. 303 m², zapisana
w KW SL1C/00018335/0

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

21 033

27 000

48 033

Zbycie własności

05.03.2020

11/20

 

ul.   Ołowiana (działka

nr 231 ROD Metalowiec)

4849

Działka zabudowana
o pow. 328 m², zapisana
w KW SL1C/00018335/0

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

22 755

47 900

70 655

Zbycie własności

05.03.2020

13/20

 

ul.   Manganowa (działka

nr 158 ROD Metalowiec)

4798

Działka zabudowana
o pow. 336 m², zapisana
w KW SL1C/00018335/0

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

23 862

73 000

43 262

Zbycie własności

07.05.2020

 

1.Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.2. Terminy płatności: a) opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca, b) czynsz - miesięcznie do 10 dnia miesiąca c) czynsz dzierżawny za grunty rolne - corocznie do 31 marca.

2.Zasady aktualizacji opłat: Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: a) opłata roczne
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, b)czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku.

3. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości i upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu.

 

DO POBRANIA:

wykaz metalowiec wykaz Metalowiec (48 kb)