Urząd Miejski w Chojnicach

 

Chojnice, dn. 14 września 2023 roku

 

GN.6845.3.10.2023

                                                         

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

Nr oferty

Położenie nieruchomości

Nr działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania

Czynsz zł brutto

Data publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu

23/22

ul. Pocztowa

1439/2

Pomieszczenie do gromadzenia odpadów stałych na:

- pojemniki o pojemności 120l

- pojemniki o pojemności 240l,

-pojemniki o pojemności 360l.

Strefa mieszkalnictwa i usług.

Najem

12,30zł

18,45zł

24,60zł

m-c/szt

07.04.2022

52/22

ul. Rybacka

Charzykowy

22020.2.0002.64

Przystań jachtowa

Jezioro Charzykowskie

Użyczenie

-

15.09.2022

63/22

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

18.10.2022

4/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego                w Chojnicach)

660/28

Pomieszczenie 1.1.Kasa01 o powierzchni* użytkowej 22,6 m2, z wejściem z holu głównego. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, telefoniczna kablowa, wentylacja mechaniczna.

Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

Sprzedaż biletów komunikacji publicznej z możliwością świadczenia innych usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej.

Najem

18,45 zł /m-c/m2

17.01.2023

5/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego                w Chojnicach)

660/28

Pomieszczenie 1.2.Kasa02 o powierzchni* użytkowej 23,0 m2, z wejściem z holu głównego. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, telefoniczna kablowa, wentylacja mechaniczna.

Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

Sprzedaż biletów komunikacji publicznej z możliwością świadczenia innych usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej.

Najem

18,45 zł /m-c/m2

17.01.2023

6/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego                w Chojnicach)

660/28

Pomieszczenie 1.8.Zaplecze o powierzchni* użytkowej 33,2 m2, z wejściem z zewnątrz budynku i z poczekalni. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, wody zimnej, wody ciepłej, wentylacja mechaniczna.

Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

Świadczenie usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej.

Najem

18,45 zł /m-c/m2

17.01.2023

7/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego                w Chojnicach)

660/28

Pomieszczenie 1.12.Punkt gastronomiczny o powierzchni* użytkowej 30,5 m2, z wejściami z poczekalni. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, wody zimnej, wody ciepłej, gazu ziemnego, wentylacja mechaniczna, klimatyzacji.

Pomieszczenie 1.11.Szatnia (dla pracowników gastronomii) o powierzchni użytkowej 6,2 m2, z wejściem z poczekalni. Instalacje: ogrzewcza, oświetleniowa.

Pomieszczenie 1.12.Toaleta (dla pracowników gastronomii) o powierzchni użytkowej 5,6 m2, z wejściem z Szatni (jw.). Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, wody zimnej, wody ciepłej, wentylacja mechaniczna. Wyposażenie instalacji w zawory antyskażeniowe, filtry przeciwtłuszczowe itp. jest obowiązkiem najemcy.

Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

Usługi gastronomiczne.

Najem

18,45 zł /m-c/m2

17.01.2023

8/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego                w Chojnicach)

660/28

Pomieszczenie 1.21.Salonik prasowy o powierzchni* użytkowej 37 m2, z wejściem z holu głównego. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, wentylacja mechaniczna.

Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

Świadczenie usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej.

Najem

18,45 zł /m-c/m2

17.01.2023

9/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego                w Chojnicach)

660/28

Pomieszczenie 1.23.Informacja turystyczna o powierzchni* użytkowej 22,3 m2, z wejściem z holu głównego. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, telefoniczna kablowa, wentylacja mechaniczna.

Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

Świadczenie usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej.

Najem

18,45 zł /m-c/m2

17.01.2023

53/23

ul. Młodzieżowa

2622/3

Grunt o powierzchni 82 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00056853/5

Strefa mieszkalnictwa i usług.

Najem

131,12 zł/m-c

11.05.2023

57/23

ul. Zielona 17

332/1

Grunt o powierzchni 14 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00033678/7

Tereny urządzeń odprowadzania ścieków.

Najem

22,39 zł/m-c

15.06.2023

58/23

ul. Działkowa

643/40

Grunt o powierzchni 66 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00018159/2

Tereny zbiornika przeciwpowodziowego i zieleni.

Najem

105,53 zł/m-c

15.06.2023

 

59/23

ul. Działkowa

642/1

Grunt o powierzchni 2 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00018159/2

Teren drogi publicznej klasy lokalnej.

Najem

3,19 zł/m-c

15.06.2023

60/23

ul. Długa

2770/4

Grunt o powierzchni 73 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00014681/2

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług.

Najem

116,73 zł/m-c

15.06.2023

61/23

ul. Leśna

4507/1

Grunt o powierzchni 28 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00003487/2

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług.

Najem

44,77 zł/m-c

15.06.2023

62/23

ul. Płk. Kazimierza Mastalerza

2968/18

Grunt o powierzchni 170 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00020743/0

Strefa mieszkalnictwa i usług.

Dzierżawa

34,00 zł/rok

15.06.2023

64/23

ul. Angowicka

2317/2

Grunt o powierzchni 331 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00033359/5

Obszar funkcjonalno – przestrzenny rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń ogrodów działkowych z dopuszczalnym przeznaczeniem na mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi.

Dzierżawa

70,20 zł/rok

15.06.2023

65/23

ul. Angowicka

2279/16

Grunt o powierzchni 20 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00000773/3

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy produkcji, składów i usług.

Dzierżawa

4,00 zł/rok

15.06.2023

66/23

ul. Kościerska

504/4

Grunt o powierzchni 118 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00028681/3

Tereny zieleni urządzonej/Ciągi piesze, rowerowe, dojazdowe.

Najem

166,54 zł/m-c

15.06.2023

67/23

ul. Kościerska

504/3

Grunt o powierzchni 29 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00028681/3

Tereny zieleni urządzonej/Ciągi piesze, rowerowe, dojazdowe.

Najem

10,70 zł/m-c

15.06.2023

68/23

ul. Angowicka

669/4

Grunt o powierzchni 354 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00000773/3

Teren zieleni, rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, ogrodów działkowych.

Dzierżawa

70,80 zł/rok

06.07.2023

69/23

ul. Angowicka

669/87

Grunt o powierzchni 262 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00018159/2

Teren zieleni, rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, ogrodów działkowych.

Dzierżawa

52,40 zł/rok

06.07.2023

70/23

ul. Angowicka

669/87

Grunt o powierzchni 359 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00018159/2

Teren zieleni, rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, ogrodów działkowych.

Dzierżawa

71,80 zł/m-c

06.07.2023

71/23

ul. Józefa Piłsudskiego

4380

Grunt o powierzchni 101 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00000773/3

Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług.

Najem

160,27 zł/m-c

06.07.2023

72/23

ul. Sportowa

495/180

Grunt o powierzchni 4,5 m² zapisanej w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług.

Najem

9,96 zł/m-c

10.08.2023

73/23

ul. Młodzieżowa

495/180

Grunt o powierzchni 7,8 m² zapisanej w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług.

Najem

17,27 zł/m-c

10.08.2023

74/23

ul. Angowicka

669/87

Grunt o powierzchni 335 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00018159/2

Teren zieleni, rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, ogrodów działkowych.

Dzierżawa

67,00 zł/rok

10.08.2023

75/23

ul. Angowicka

669/4

Grunt o powierzchni 25 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00000773/3

Teren zieleni, rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, ogrodów działkowych.

Dzierżawa

5,00 zł/rok

10.08.2023

76/23

ul. Czesława Miłosza

56/46

Grunt o powierzchni 140 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00048755/9

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej,  istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług, teren komunikacji, projektowanych dróg gminnych.

Dzierżawa

28,00 zł/rok

10.08.2023

77/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 18,29 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

562,41 zł/m-c

10.08.2023

78/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 24 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

738,00 zł/m-c

10.08.2023

79/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 24 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

738,00 zł/m-c

10.08.2023

80/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 24 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

738,00 zł/m-c

10.08.2023

81/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 53,35 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

1640,51 zł/m-c

10.08.2023

82/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 32,76 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

1007,37 zł/m-c

10.08.2023

83/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 7,63 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

234/62 zł/m-c

10.08.2023

84/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

85/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

86/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

87/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

88/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

89/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

90/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

91/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

92/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

93/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

94/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

95/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

96/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

97/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

98/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

99/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

100/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

101/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

102/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

103/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 13 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

399,75 zł/m-c

10.08.2023

104/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 17,5 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

538,13 zł/m-c

10.08.2023

105/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 16,13 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

496,00 zł/m-c

10.08.2023

106/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

107/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

108/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

109/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 12,63 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

388/37 zł/m-c

10.08.2023

110/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

111/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 7,5 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

230,63 zł/m-c

10.08.2023

112/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

113/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

114/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

115/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

116/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

117/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

118/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

119/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 20 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

615,00 zł/m-c

10.08.2023

120/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

121/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

122/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.202

123/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

124/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

125/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

126/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

127/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50

10.08.2023

128/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

129/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 8,75 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

269,06 zł/m-c

10.08.2023

130/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

131/23

ul. Strzelecka

198/10

Grunt o powierzchni 2,56 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00018330/5

Droga dojazdowa.

Użyczenie

-

10.08.2023

132/23

ul. Lichnowska

696/84

Grunt o powierzchni 51 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00023651/9

Tereny zieleni.

Najem

33,25 zł/m-c

14.09.2023

133/23

ul. Obrońców Chojnic

506/300

Grunt o powierzchni 5,6 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00021856/2

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

8,95 zł/m-c

14.09.2023

134/23

ul. Pietruszkowa

1238/2

Grunt o powierzchni 1330 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00000773/3

Wchodzi w skład obszaru funkcjonalno – przestrzennego zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy.

Dzierżawa

266 zł/rok

14.09.2023

135/23

ul. Cypriana Kamila Norwida

27/25

Grunt o powierzchni 101 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00035859/4

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług.

Najem

160,27 zł/m-c

14.09.2023

136/23

ul. Przemysłowa

2759/3

Grunt o powierzchni 118 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00020312/0

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy produkcji, składów i usług.

Najem

43,54 zł/m-c

14.09.2023

137/23

ul. Okrężna

4355/3

Grunt o powierzchni 14 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00030999/2

Wchodzi w skład obszaru funkcjonalno – przestrzennego zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy.

Najem

5,17 zł/m-c

14.09.2023

 

                                                   

 

1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.

2. Terminy płatności:

     - opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,

    - czynsz miesięczny - do 10 dnia miesiąca,

     - czynsz roczny - płatny raz w roku.

3. Zasady aktualizacji opłat:
   Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

   - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie,

  - czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku.

4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu

* Nazwy i powierzchnie pomieszczeń położonych na dworcu kolejowym podano zgodnie z projektem budowlanym przebudowy dworca. Powierzchnie mogą ulec niewielkim zmianom w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

 

 

DO POBRANIA:

wykaz metalowiec wykaz dzierżawa - 14 września 2023 r.