Urząd Miejski w Chojnicach

 

Chojnice, dn. 7 marca 2024 roku

 

GN.6845.3.3.2024

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

 

Nr oferty

Położenie nieruchomości

Nr działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania

Czynsz zł brutto

Data publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu

23/22

ul. Pocztowa

1439/2

Pomieszczenie do gromadzenia odpadów stałych na:

- pojemniki o pojemności 120l

- pojemniki o pojemności 240l,

-pojemniki o pojemności 360l.

Strefa mieszkalnictwa i usług.

Najem

12,30zł

18,45zł

24,60zł

m-c/szt.

07.04.2022

52/22

ul. Rybacka

Charzykowy

22020.2.0002.64

Przystań jachtowa

Jezioro Charzykowskie

Użyczenie

-

15.09.2022

63/22

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

18.10.2022

4/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego                w Chojnicach)

660/28

Pomieszczenie 1.1.Kasa01 o powierzchni* użytkowej 22,6 m2, z wejściem z holu głównego. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, telefoniczna kablowa, wentylacja mechaniczna.

Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

Sprzedaż biletów komunikacji publicznej z możliwością świadczenia innych usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej.

Najem

18,45 zł /m-c/m2

17.01.2023

5/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego                w Chojnicach)

660/28

Pomieszczenie 1.2.Kasa02 o powierzchni* użytkowej 23,0 m2, z wejściem z holu głównego. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, telefoniczna kablowa, wentylacja mechaniczna.

Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

Sprzedaż biletów komunikacji publicznej z możliwością świadczenia innych usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej.

Najem

18,45 zł /m-c/m2

17.01.2023

8/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego                w Chojnicach)

660/28

Pomieszczenie 1.21.Salonik prasowy o powierzchni* użytkowej 37 m2, z wejściem z holu głównego. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, wentylacja mechaniczna.

Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

Świadczenie usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej.

Najem

12,30 zł /m-c/m2

17.01.2023

9/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego                w Chojnicach)

660/28

Pomieszczenie 1.23.Informacja turystyczna o powierzchni* użytkowej 22,3 m2, z wejściem z holu głównego. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, telefoniczna kablowa, wentylacja mechaniczna.

Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

Świadczenie usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej.

Najem

12,30 zł /m-c/m2

17.01.2023

124/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług

Najem

307,50 zł/m-c

10.08.2023

140/23

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00056854/2

Teren mieszkalnictwa i usług

Najem

307,50 zł/m-c

19.10.2023

1/24

ul. Angowicka

669/22

Grunt o powierzchni 80 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022160/3

Obszar funkcjonalno – przestrzenny rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń ogrodów działkowych z dopuszczalnym przeznaczeniem na mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi

Dzierżawa

16,00 zł/rok

18.01.2024

2/24

ul. Angowicka

669/24

Grunt o powierzchni 338 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022160/3

Obszar funkcjonalno – przestrzenny rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń ogrodów działkowych z dopuszczalnym przeznaczeniem na mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi

Dzierżawa

67,60 zł/rok

18.01.2024

3/24

ul. Strzelecka

1491/14

Grunt o powierzchni 50 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00021978/3

Teren komunikacji, droga wojewódzka „Z” zbiorcza z trasami rowerowymi.

Najem

32,60 zł/m-c

18.01.2024

4/24

ul. Strzelecka

1491/14

Grunt o powierzchni 179 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00021978/3

Teren komunikacji, droga wojewódzka „Z” zbiorcza z trasami rowerowymi.

Dzierżawa

35,80 zł/rok

18.01.2024

5/24

ul. Czesława Miłosza

5278

Grunt o powierzchni 170 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00009685/2

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej,  istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług, teren komunikacji, projektowanych dróg gminnych

Dzierżawa

34 zł/rok

18.01.2024

6/24

ul. Czesława Miłosza

3251

Grunt o powierzchni 105 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00009685/2

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej,  istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług, teren komunikacji, projektowanych dróg gminnych

Dzierżawa

21 zł/rok

18.01.2024

7/24

ul. Staroszkolna

1647/22

Grunt o powierzchni 19,5 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00001981/1

Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług

Najem

43,17 zł/m-c

18.01.2024

8/24

ul. Strzelecka

322/2

Grunt o powierzchni 249 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00021894/0

Wchodzi w skład obszaru funkcjonalno – przestrzennego zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy

Najem

5,10 zł/m-c

15.02.2024

9/24

ul. Strzelecka

322/1

Grunt o powierzchni 1486 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00021894/0

Wchodzi w skład obszaru funkcjonalno – przestrzennego zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy

Najem

30,46 zł/m-c

15.02.2024

10/24

ul. Strzelecka 91

322/1

Budynek o numerze ewidencyjnym 6335 postawiony na działce 322/1 zapisany w księdze wieczystej SL1C/00021894/0

Wchodzi w skład obszaru funkcjonalno – przestrzennego zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy

Najem

90,41 zł/m-c

15.02.2024

11/24

ul. Huberta Wagnera

496/85

Grunt o powierzchni 35 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy usług

Najem

55,97 zł/m-c

15.02.2024

12/24

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 2,5 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00056854/2

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług

Najem

76,88 zł/m-c

15.02.2024

13/24

ul. Angowicka

669/87

Grunt o powierzchni 461 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00018159/2

Teren zieleni, rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, ogrodów działkowych

Dzierżawa

92,20 zł/rok

15.02.2024

14/24

ul. Angowicka

643/33

Grunt o powierzchni 700 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00048144/3

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, Tereny zbiornika przeciwpowodziowego i zieleni

Dzierżawa

136 zł/rok

15.02.2024

15/24

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego                w Chojnicach)

660/28

Postawienie w holu dworca automatu biletowego z videołącznością (videomat) o powierzchni 1 m ²

Sprzedaż biletów komunikacji publicznej

Najem

18,45 zł/m-c

07.03.2024

16/24

ul.     Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego                w Chojnicach)

660/28

Postawienie w holu dworca automatu z zimnymi napojami i przekąskami o powierzchni 1 m ²

Sprzedaż zimnych napoi i przekąsek

Najem

18,45 zł/m-c

07.03.2024

17/24

ul. Angowicka

2317/2

Grunt o powierzchni 325 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00033359/5

Teren zieleni, rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, ogrodów działkowych

Dzierżawa

65,00 zł/rok

07.03.2024

18/24

ul. Angowicka

2280/13

Grunt o powierzchni 225 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00001471/3

Teren zieleni, rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, ogrodów działkowych

Dzierżawa

45,00 zł/rok

07.03.2024

19/24

ul. Angowicka

2279/12

Grunt o powierzchni 15 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00000773/3

wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy produkcji, składów i usług

Dzierżawa

3,00 zł/rok

07.03.2024

20/24

ul. Angowicka

2279/13

Grunt o powierzchni 20 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00000773/3

wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy produkcji, składów i usług

Dzierżawa

4,00 zł/rok

07.03.2024

21/24

ul. Sukienników 16

1659/2

Grunt o powierzchni 81 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022137/3 wraz z budynkiem „Baszty więziennej” o pow. 71 m²

wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług

Użyczenie

-

07.03.2024

22/24

ul. Angowicka

669/87

Grunt o powierzchni 318 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00018159/2

Teren zieleni, rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, ogrodów działkowych

Dzierżawa

63,60 zł/rok

07.03.2024

23/24

ul. Angowicka

669/24

Grunt o powierzchni 50 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022160/3

Teren zieleni, rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, ogrodów działkowych

Dzierżawa

10,00 zł/rok

07.03.2024

24/24

ul. Parkowa

1752/149

Grunt o powierzchni 400 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00007281/6

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy

Najem

196,80 zł/za dobę

49,20 zł/za 2-gą i każdą następną dobę

07.03.2024

 

 

1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.

2. Terminy płatności:

     - opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,

    - czynsz miesięczny - do 10 dnia miesiąca,

     - czynsz roczny - płatny raz w roku.

3. Zasady aktualizacji opłat:
   Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

   - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie,

  - czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku.

4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu

* Nazwy i powierzchnie pomieszczeń położonych na dworcu kolejowym podano zgodnie z projektem budowlanym przebudowy dworca. Powierzchnie mogą ulec niewielkim zmianom w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

 

 

DO POBRANIA:

wykaz metalowiec Wykaz dzierżawa - 7 marca 2024 r.