Urząd Miejski w Chojnicach

Chojnice, dn. 16 marca 2023 roku

 

GN.6845.3.4.2023

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIA

 

Nr oferty

Położenie nieruchomości

Nr

działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania

Czynsz zł brutto

Data publikacji informacji  o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu

23/22

ul. Pocztowa

1439/2

Pomieszczenie do gromadzenia odpadów stałych na:

- pojemniki o pojemności 120l

- pojemniki o pojemności 240l,

-pojemniki o pojemności 360l.

Strefa mieszkalnictwa i usług.

Najem

12,30zł

18,45zł

24,60zł

m-c/szt

07.04.2022

52/22

ul. Rybacka

Charzykowy

22020.2.0002.64

Przystań jachtowa

Jezioro Charzykowskie

Użyczenie

-

15.09.2022

60/22

ul. Działkowa

643/33

Grunt o powierzchni 700 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00048144/3

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, Tereny zbiornika przeciwpowodziowego i zieleni.

Dzierżawa

140 zł/rok

18.10.2022

63/22

ul. Młodzieżowa

496/89

Grunt o powierzchni 10 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Teren mieszkalnictwa i usług.

Najem

307,50 zł/m-c

18.10.2022

86/22

ul. Wysoka 3

1384/39

Obiekt budowlany oznaczony w Ewidencji Gruntów  i Budynków pod nr 11069 na działce 1384/39 zapisany w księdze wieczystej SL1C/00037414/7

Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa   i usług.

Użyczenie

-

13.12.2022

92/22

ul. Młodzieżowa

495/180

Grunt o powierzchni 7,14 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług.

Najem

11,42 zł/m-c

13.12.2022

1/23

ul. Działkowa

643/33

645

Grunt o łącznej pow. 36 212m². Część działki o nr ewid. 643/33 oraz działka o nr ewid. 645 zapisane w księdze wieczystej SL1C/00048144/3

Tereny zbiornika przeciwpowodziowego i zieleni.

Dzierżawa

724,24zł/rok

10.01.2023

 

3/23

ul. Młodzieżowa

495/155

Grunt o powierzchni 15 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00019589/2

Strefa mieszkalnictwa i usług.

Najem

33,21 zł/m-c

10.01.2023

4/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego w Chojnicach)

639/27

Pomieszczenie 1.1.Kasa01                o powierzchni* użytkowej 22,6 m2, z wejściem z holu głównego. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, telefoniczna kablowa, wentylacja mechaniczna.

Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

Sprzedaż biletów komunikacji publicznej z możliwością świadczenia innych usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej.

Najem

18,45 zł /m-c/m2

17.01.2023

5/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego w Chojnicach)

639/27

Pomieszczenie 1.2.Kasa02 o powierzchni* użytkowej 23,0 m2, z wejściem z holu głównego. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, telefoniczna kablowa, wentylacja mechaniczna.

Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

Sprzedaż biletów komunikacji publicznej

z możliwością świadczenia innych usług nie kolidujących                z funkcją stacji kolejowej.

Najem

18,45 zł /m-c/m2

17.01.2023

6/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego w Chojnicach)

639/27

Pomieszczenie 1.8.Zaplecze o powierzchni* użytkowej 33,2 m2, z wejściem z zewnątrz budynku i z poczekalni. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, wody zimnej, wody ciepłej, wentylacja mechaniczna.

Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

Świadczenie usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej.

Najem

18,45 zł /m-c/m2

17.01.2023

7/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego w Chojnicach)

639/27

Pomieszczenie 1.12.Punkt gastronomiczny o powierzchni* użytkowej 30,5 m2, z wejściami z poczekalni. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, wody zimnej, wody ciepłej, gazu ziemnego, wentylacja mechaniczna, klimatyzacji.

Pomieszczenie 1.11.Szatnia (dla pracowników gastronomii) o powierzchni użytkowej 6,2 m2, z wejściem z poczekalni. Instalacje: ogrzewcza, oświetleniowa.

Pomieszczenie 1.12.Toaleta (dla pracowników gastronomii) o powierzchni użytkowej 5,6 m2, z wejściem z Szatni (jw.). Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, wody zimnej, wody ciepłej, wentylacja mechaniczna. Wyposażenie instalacji w zawory antyskażeniowe, filtry przeciwtłuszczowe itp. jest obowiązkiem najemcy.

Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

 

Usługi gastronomiczne.

Najem

18,45 zł /m-c/m2

17.01.2023

8/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego w Chojnicach)

639/27

Pomieszczenie 1.21.Salonik prasowy o powierzchni* użytkowej 37 m2, z wejściem z holu głównego. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, wentylacja mechaniczna.

Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

 

Świadczenie usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej.

Najem

18,45 zł /m-c/m2

17.01.2023

9/23

ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego w Chojnicach)

639/27

Pomieszczenie 1.23.Informacja turystyczna o powierzchni* użytkowej 22,3 m2, z wejściem z holu głównego. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, telefoniczna kablowa, wentylacja mechaniczna.

Możliwość korzystania  z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca.

Świadczenie usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej.

Najem

18,45 zł /m-c/m2

17.01.2023

10/23

ul. Staroszkolna

1647/22

Grunt o powierzchni 17 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00001981/1

Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa  i usług.

Najem

37,64 zł/m-c

07.02.2023

11/23

ul. Gdańska

521/43

Grunt o powierzchni 16 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00003437/7

Ulica zbiorcza

Najem

236,16 zł/m-c

07.02.2023

12/23

ul. Staroszkolna

1647/22

Grunt o powierzchni 21 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00001981/1

Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług.

Najem

46,49 zł/m-c

07.02.2023

13/23

ul. Angowicka

669/24

Grunt o powierzchni 483 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022160/3

Teren zieleni, ogrodów działkowych.

Dzierżawa

96,60 zł/rok

07.02.2023

14/23

ul. Angowicka

643/11

Grunt o powierzchni 625 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00018159/2

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny zbiornika przeciwpowodziowego i zieleni.

Dzierżawa

125 zł/rok

07.02.2023

15/23

ul. Angowicka

669/87

Grunt o powierzchni 262 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00018159/2

Teren zieleni, rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, ogrodów działkowych.

Dzierżawa

52,40 zł/rok

07.02.2023

16/23

ul. Budowlanych

1925/13

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00011565/2

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

17/23

ul. Młodzieżowa

495/179

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00048755/9

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

I.03.KD.D - Droga/ulica klasy D

I.04.KD.D - Droga/ulica klasy

04/1.1.KD.Y- Ciągi pieszo-jezdne, pieszo-rowerowe, dojazdy

I.04.KD.D - Droga/ulica klasy D – dojazdowa.

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

18/23

ul. Rzepakowa

485/3

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00021248/7

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

19/23

ul. Książąt Pomorskich

506/165

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00021856/2

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

20/23

ul. Filomatów

4606

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00021856/2

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

21/23

ul. Książąt Pomorskich

507/10

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00021856/2

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

22/23

ul. Jana Pawła II

527/10

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00056857/3

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

23/23

ul. Sportowa

495/91

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022634/7

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

24/23

ul. Jedności

237/182

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00021856/2

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

25/23

ul. Krasickiego

1752/137

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00018159/2

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

26/23

ul. Morelowa

3842

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00021856/2

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

27/23

ul. Subisława

2041/112

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00048755/9

Teren zabudowy garażowej

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

28/23

ul. Filomatów

506/157

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00056855/9

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

29/23

ul. Bruska

506/291

Grunt o powierzchni 1,44 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00001852/8

Tereny zieleni urządzonej.

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Ciągi pieszo-jezdne, pieszo-rowerowe, dojazdowe.

Najem

24,80 zł/m-c

07.02.2023

30/23

ul. Chocińska

506/209

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00001852/8

Droga/ulica klasy D – dojazdowa.

Tereny parkingów i garaży.

Najem

24,80 zł/m-c

07.02.2023

31/23

ul. Staszica

4273/2

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00001236/4

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

32/23

ul. Żeromskiego

61/1

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00002120/5

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

33/23

ul. Składowa

686/9

Grunt o powierzchni 2,88 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00011203/7

Drogi dojazdowe.

Najem

49,60 zł/m-c

07.02.2023

34/23

ul. Książąt Pomorskich

5409

Grunt o powierzchni 11,2 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00021856/2

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

Najem

17,91 zł/m-c

16.03.2023

35/23

ul. Książąt Pomorskich

5411

Grunt o powierzchni 11,2 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00021856/2

Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa
i usług.

Najem

17,91 zł/m-c

16.03.2023

36/23

ul. Angowicka

2317/2

Grunt o powierzchni 313 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00033359/5

Obszar funkcjonalno – przestrzenny rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń ogrodów działkowych z dopuszczalnym przeznaczeniem na mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi.

Dzierżawa

62,60 zł/rok

16.03.2023

37/23

ul. Angowicka

669/87

Grunt o powierzchni 448 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00018159/2

Teren zieleni, rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, ogrodów działkowych.

Dzierżawa

89,60 zł/rok

16.03.2023

38/23

ul. Angowicka

2317/2

Grunt o powierzchni 340 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00033359/5

Obszar funkcjonalno – przestrzenny rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń ogrodów działkowych z dopuszczalnym przeznaczeniem na mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi.

Dzierżawa

68 zł/rok

16.03.2023

39/23

ul. Młodzieżowa

495/155

Grunt o powierzchni 15 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00019589/2

Strefa mieszkalnictwa i usług.

Najem

33,21 zł/m-c

16.03.2023

40/23

ul. Czesława Miłosza

54/23

Grunt o powierzchni 150 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00048755/9

Obszar funkcjonalno – przestrzenny rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń ogrodów działkowych z dopuszczalnym przeznaczeniem na mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi.

Dzierżawa

30 zł/rok

16.03.2023

41/23

ul. Angowicka

669/22

Grunt o powierzchni 66 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022160/3

Obszar funkcjonalno – przestrzenny rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń ogrodów działkowych z dopuszczalnym przeznaczeniem na mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi.

Dzierżawa

13,20 zł/rok

16.03.2023

42/23

ul. Angowicka

669/24

Grunt o powierzchni 351 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00022160/3

Obszar funkcjonalno – przestrzenny rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń ogrodów działkowych z dopuszczalnym przeznaczeniem na mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi.

Dzierżawa

70,20 zł/rok

16.03.2023

43/23

ul. Angowicka

2317/2

Grunt o powierzchni 350 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00033359/5

Obszar funkcjonalno – przestrzenny rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń ogrodów działkowych z dopuszczalnym przeznaczeniem na mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi.

Dzierżawa

70,00 zł/rok

16.03.2023

 

 

1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.

2. Terminy płatności:

     - opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,

    - czynsz miesięczny - do 10 dnia miesiąca,

     - czynsz roczny - płatny raz w roku.

3. Zasady aktualizacji opłat:
   Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

   - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie,

  - czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku.

4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu

* Nazwy i powierzchnie pomieszczeń położonych na dworcu kolejowym podano zgodnie z projektem budowlanym przebudowy dworca. Powierzchnie mogą ulec niewielkim zmianom w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

 

 

DO POBRANIA:

wykaz metalowiec wykaz dzierżawa - 16 marca 2023 r.