Urząd Miejski w Chojnicach

Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej:

 

 

21 lutego 2024
Nr 4/2024

w/s wniosku do Burmistrza Miasta Chojnice o wydzielenie miejsca do wykonywania malowideł typu graffiti.

 


9 stycznia 2024
Nr 3/2024

w/s wskazania kandydata na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

 


9 stycznia 2024
Nr 2/2024

w/s wniosku o ujęcie w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice wydatków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach na promocję idei samorządności wśród młodzieży.

 


9 stycznia 2024
Nr 1/2024

w/s przyjęcia projektu “Chojnickiej strategii młodych” i wystąpienia z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

 


19 października 2023
Nr 8/2023

w/s zmiany budżetu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

 


13 czerwca 2023
Nr 7/2023

w/s zmiany budżetu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

 


13 czerwca 2023
Nr 6/2023

w/s zmiany uchwały nr 1/2022 z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwała zmienia Uchwałę nr 1/2022 z dnia 4 marca 2022 r.

 


20 kwietnia 2023
Nr 5/2023

w/s poparcia apelu Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie budowy węzła Nieżychowice przy Drodze Krajowej nr 22.

 


23 lutego 2023
Nr 4/2023

w/s delegowania do reprezentowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach na III Sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

 


23 lutego 2023
Nr 3/2023

w/s budżetu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

 


23 lutego 2023
Nr 2/2023

w/s powołania zespołu problemowego ds. dróg i transportu.

 


23 lutego 2023
Nr 1/2023

o rozwiązaniu zespołu problemowego ds. rozwoju drogi krajowej nr 22.

 


16 listopada 2022
Nr 19/2022

w/s powołania zespołu problemowego ds. e-sportu.

 


16 listopada 2022
Nr 18/2022

w/s powołania zespołu problemowego ds. sportu.

 


16 listopada 2022
Nr 17/2022

o rozwiązaniu zespołu problemowego ds. sportu i e-sportu.

 


16 listopada 2022
Nr 16/2022

w/s zmiany uchwały nr 10/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu problemowego ds. rozwoju drogi krajowej nr 22.

 


16 listopada 2022
Nr 15/2022

w/s zmiany uchwały nr 4/2022 z 4 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu problemowego ds. mediów i promocji.

 


20 września 2022
Nr 14/2022

w/s przystąpienia do opracowania projektu Strategii na rzecz Młodzieży Miasta Chojnice.

 


20 września 2022
Nr 13/2022

w/s wniosku do Burmistrza Miasta Chojnice o wprowadzenie udogodnień w Parku 1000-lecia w Chojnicach.

 


20 września 2022
Nr 12/2022

w/s delegowania do reprezentowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach na spotkaniu dotyczącym stworzenia regionalnej platformy współpracy rad młodzieżowych.

 


13 czerwca 2022
Nr 11/2022

w/s podjęcia apelu na temat drogi krajowej nr 22.

 


25 kwietnia 2022
Nr 10/2022

w/s powołania zespołu problemowego ds. rozwoju drogi krajowej nr 22.

 


25 kwietnia 2022
Nr 9/2022

w/s podjęcia apelu przez Młodzieżową Radę Miejską w Chojnicach w związku z akcją “Różowa Skrzyneczka”

 


23 marca 2022
Nr 8/2022

w/s zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030.

 


4 marca 2022
Nr 7/2022

w/s wniosku do Chojnickiego Centrum Kultury o przystąpienie do akcji "Różowa skrzyneczka"

 


4 marca 2022
Nr 6/2022

w/s powołania zespołu problemowego ds. sportu i e-sportu

 


4 marca 2022
Nr 5/2022

w/s powołania zespołu problemowego ds. kultury

 


4 marca 2022
Nr 4/2022

w/s powołania zespołu problemowego ds. mediów i promocji

 


4 marca 2022
Nr 3/2022

w/s wskazania kandydata na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

 


4 marca 2022
Nr 2/2022

w/s wyboru logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach

 


4 marca 2022
Nr 1/2022

w/s w sprawie wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach

Uchwała zmieniona na rzecz Uchwały nr 7/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r.