Urząd Miejski w Chojnicach

 

Wydział Biura Rady Miejskiej
Dyrektor: Mariusz Nica

89-600 Chojnice, Stary Rynek 1, pokój nr 407, tel. +52 397 18 00 w. 25, e-mail biurorady@miastochojnice.pl

 

Do Wydziału Biura Rady Miejskiej należą sprawy z zakresu obsługi Przewodniczącego oraz komisji Rady, a w szczególności:

1)    wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu sprawne kierowanie pracami Rady,
2)    obsługa kancelaryjno-biurowa Przewodniczącego,
3)    sporządzanie protokołów sesji Rady i posiedzeń Komisji,
4)    zabezpieczenie terminowego doręczenia radnym zawiadomień i materiałów na posiedzenia sesji i komisji Rady,
5)    kompletowanie i przygotowywanie materiałów pod obrady sesji wg ustaleń Przewodniczącego,
6)    prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach,
7)    prowadzenie zbioru uchwał Rady, rejestru wniosków i interpelacji radnych,
8)    przekazywanie interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesjach Rady oraz wniosków z posiedzeń komisji Rady do Burmistrza,
9)    gromadzenie dokumentów na temat realizacji uchwał Rady, interpelacji i zgłoszonych wniosków,
10)    organizowanie, wg ustaleń Przewodniczącego, udziału radnych w seminariach, kursach, konferencjach itp.,
11)    zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji, zebrań, posiedzeń.