Urząd Miejski w Chojnicach

Wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Wydział Organizacyjny

tel. 0-52 395 01 25,
Dyrektor: mgr Robert Wajlonis
e-mail: sekretarz@miastochojnice.pl
zadania wydziału

--------------------------------------------------------------------------------

Wydział Biura Rady Miejskiej tel. 0-52 397 18 00 w.25,
Dyrektor: mgr Mariusz Nica
e-mail biurorady@miastochojnice.pl
zadania biura

--------------------------------------------------------------------------------

Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej
tel. 0-52 397 18 00 w.24
Dyrektor: mgr Tomasz Kamiński
e-mail: t.kaminski@miastochojnice.pl
Zadania wydziału

--------------------------------------------------------------------------------

Wydział Kontroli Wewnętrznej tel. 0-52 397 18 00 w.12,
Dyrektor: mgr Damian Pilacki
e-mail pilacki@miastochojnice.pl
zadania biura

--------------------------------------------------------------------------------

Wydział Finansowy tel. 0-52 397 18 00 w. 29,
Dyrektor: mgr Ewa Szymanowicz
e-mail: szymanowicz@miastochojnice.pl
zadania wydziału

--------------------------------------------------------------------------------

Wydział Budowlano-Inwestycyjny tel. 0-52 397 18 00 w. 43,
Dyrektor: mgr inż. Jacek Domozych
e-mail: domozych@miastochojnice.pl
zadania wydziału

--------------------------------------------------------------------------------

Wydział Gospodarki Komunalnej tel. 0-52 397 18 00 w. 36,
Dyrektor: mgr inż. Jarosław Rekowski
e-mail: km@miastochojnice.pl  

zadania wydziału

--------------------------------------------------------------------------------

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami tel. 0-52 397 18 00 w. 95,

Dyrektor: mgr Łukasz Prill
e-mail: prill@miastochojnice.pl

zadania wydziału

 

Gospodarka odpadami

--------------------------------------------------------------------------------

Wydział Spraw Obywatelskich tel. 0-52 397 18 00,

  • Meldunki: wew. 32
  • Dowody osobiste: wew. 31
  • Działalność gospodarcza: wew. 47

Dyrektor: mgr Damian Pilacki
e-mail  wso@miastochojnice.pl
wewn. 84
zadania wydziału

Co i jak załatwić w wydziale

--------------------------------------------------------------------------------

Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia tel. 0-52 397 18 00, w. 49,
Dyrektor: mgr inż. Grzegorz Czarnowski
e-mail: g.czarnowski@miastochojnice.pl
Zadania wydziału

Co i jak załatwić w wydziale

--------------------------------------------------------------------------------

Urząd Stanu Cywilnego tel. 0-52 397 18 00 w.  34, 56
Z-ca kierownika: mgr Helena Tarlach
Z-ca kierownika: mgr Iwona Żak

e-mail: usc@miastochojnice.pl

Zadania wydziału

Co i jak załatwić w wydziale

--------------------------------------------------------------------------------

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
tel. 0-52 397 18 00 w. 35,
Dyrektor: mgr inż. Jacek Marczewski
e-mail: grunty.marczewski@miastochojnice.pl
Zadania wydziału

--------------------------------------------------------------------------------

Wydział Planowania Przestrzennego
tel. 0-52 3971800 w 39
Dyrektor mgr Waldemar Gregus
e-mail: planowanie@miastochojnice.pl
Zadania wydziału

--------------------------------------------------------------------------------

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych
tel. 0-52 397 18 00, w. 46,
Dyrektor: mgr Piotr Prondzinski
e-mail  wzkoliso@miastochojnice.pl
zadania wydziału

Co i jak załatwić w wydziale

--------------------------------------------------------------------------------

Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel. 0-52 397 29 22 
Dyrektor: mgr Zbigniew Buława
e-mail  bulawa@miastochojnice.pl

--------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego tel. 0-52 397 18 00, w. 55,
mgr Anna Wrycz-Rekowska
e-mail: ankaw@miastochojnice.pl
zadania

--------------------------------------------------------------------------------

Konserwator Zabytków Miasta Chojnice, tel. 0-52 397 18 00, w. 73, 
mgr Marlena Pawlak
e-mail: konserwator@miastochojnice.pl
zadania

Gminna Ewidencja Zabytków

--------------------------------------------------------------------------------

Wydział Windykacji,  tel. 0-52 397 18 00, w. 61, 
Dyrektor: mgr Tomasz Czupryniak
e-mail: czupryniak@miastochojnice.pl
zadania


Co i jak załatwić w wydziale

--------------------------------------------------------------------------------

Referat Nadzoru Inwestorskiego, tel. 052 397 18 00, wew 73
mgr inż Andrzej Ciemiński
e-mail: cieminski.andrzej@onet.pl
mgr inż. Dariusz Rząska
e-mail: inspektor@miastochojnice.pl

zadania

--------------------------------------------------------------------------------

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 052 397 18 00, wew 49
Andrzej Malinowski
e-mail: iod@miastochojnice.pl

zadania

--------------------------------------------------------------------------------

Koordynator ds. dostępności, tel. 052 397 18 00, wew 49
Andrzej Malinowski
e-mail: malinowski@miastochojnice.pl

 

Koordynator ds. dostępności cyfrowej, tel. 052 397 18 00, wew 54
Maksymilian Rudnik
e-mail: m.rudnik@miastochojnice.pl

 

Koordynator ds. dostępności architektonicznej, tel. 052 397 18 00, wew 48
Grzegorz Czarnowski
e-mail: g.czarnowski@miastochojnice.pl

zadania

--------------------------------------------------------------------------------

Referat ds.Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej
mgr Krzysztof Teclaf- Kierownik Referatu, teclaf@miastochojnice.pl Tel. 523971800 wew.97;
mgr Lucyna Perlicka – perlicka@miastochojnice.pl, Tel. 523971800 wew. 97.
inż. Radosław Konat – konat@miastochojnice.pl Tel. 523971800 wew.96;

zadania wydziału

--------------------------------------------------------------------------------

Straż Miejska
Komendant: mgr Jarosław Piechowski
89-600 Chojnice, Stary Rynek 1;
tel. 0-52 397 97 80 od pon. do pt.: 8:00 - 15:00

tel. alarmowy całodobowy: 986
e-mail: sm@miastochojnice.pl