Urząd Miejski w Chojnicach

 

Wydział Kontroli Wewnętrznej 


p.o. mgr Damian Pilacki
89-600 Chojnice, ul. Stare Miasto 1, pokój nr 303, nr wew. 12, tel. +52 397 18 00,
e-mail pilacki@miastochojnice.pl

 

 

zadania wydziału:

 

1. koordynacja działalności kontrolnej,

2. przeprowadzanie kontroli wydziałów Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta oraz kontroli zleconych przez władze Miasta,

3. prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych kontroli oraz sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych, 

4. koordynowanie kontroli kompleksowych, wykonywanej przez komórki organizacyjne Urzędu,

5. współpraca z organami kontroli zewnętrznej Miasta, podejmowanie działań zapewniających wykonanie zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniach tych organów,

6. udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych;