Urząd Miejski w Chojnicach

 

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Anna Wrycz-Rekowska

e-mail: ankaw@miastochojnice.pl
Chojnice, ul. Stary Rynek 1, pokój nr 605 , tel. 0-5
2 3971800 wew. 55

 

zadania audytu wewnętrznego : 

 

1. Przygotowywanie planu rocznego w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Chojnice na podstawie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych.

2. Przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem rocznym.

3. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie audytu poza planem.

4. Wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

5. Prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego.

6. Wykonywanie pracy zgodnie z Księgą Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.