Urząd Miejski w Chojnicach

 

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Anna Wrycz-Rekowska

e-mail: ankaw@miastochojnice.pl
Chojnice, ul. Stary Rynek 1, pokój nr 605 , tel. 0-5
2 3971800 wew. 55

 

zadania audytu wewnętrznego : 

 

  1. Analiza obszarów ryzyka w zakresie działania jednostek organizacyjnych.
  2. Opracowywanie projektów planów audytów komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych oraz podmiotów uzyskujących dotację z budżetu miasta.
  3. Kontrola działalności merytorycznej, gospodarczej i finansowej jednostek organizacyjnych.
  4. Prowadzeniea oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem.
  5. Prowadzenie oceny efektywności i gospodarności w zarządzaniu finansowym w jednostkach organizacyjnych.
  6. Nadzór i kontrola nad działalnością podległych przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych.