Urząd Miejski w Chojnicach

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

 

Informacja w sprawie trybu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

Komunikat w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach województwa pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

Komunikat w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice w sprawie granic okręgów wyborczych

Zarządzenie Nr 87/10 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wyborów

Komunikat w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 13/10 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie przyznania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania

Komunikat w sprawie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnicach

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Chojnice

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnicach

 

Protokół wyników głosowania i wyniku wyboru Burmistrza Miasta Chojnice

Protokół wyników głosowania i wyniku wyboru do Rady Miejskiej w Chojnicach

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Pomorskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. i w dniu ponownego glosowania, na obszarze województwa pomorskiego