Urząd Miejski w Chojnicach

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019

Strona Państwowej Komisji Wyborczej  -  https://wybory.gov.pl/pe2019/pl


Informacja dla wyborców - zmiana siedziby OKW Nr 16

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Okregowej Komisji Wyborczej w Gdański z dnia 30 kwietnia 2019 o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 1

                   - Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 10 maja 2019 r. o skreśleniu w okręgu wyborczym nr 1 z zarejestrowanej listy kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice nr 52/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Postanowienie ws. powołania obwodowych komisji wyborczych w m. Chojnice

Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 kwietnie 2019r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o uplywie terminow zwiazanych z uprawnieniami wyborcow niepelnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzien 26 maja 2019 r

Informacja o terminie dokonywania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie ws. podziału miasta Chojnice na stałe obwody głosowania

Postanowienie Nr 45/8/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 04.04.2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Chojnice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

KBW Delegatura w Słupsku obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Zarządzenie Burmistrza Nr 24 - w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Postanowienie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego