Urząd Miejski w Chojnicach

Dostępność środków finansowych

 

Dostępność środków finansowych 2020 r.:

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

dostępność środków finansowych na realizację zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” na następujące zadanie:

 

1.      Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

         Kwota: 20.000 zł

2.      Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

         Kwota – 8.800 zł

 

Burmistrz Chojnic
dr. inż. Arseniusz Finster 

 

Chojnice, dnia 10.07.2020 r