Urząd Miejski w Chojnicach

Dostępność środków finansowych

 

 

Dostępność środków finansowych 2023 r.:

 

 

Burmistrz Miasta Chojnice informuje, że dostępne są środki finansowe na realizację zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” na:

 

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Kwota – 5.000  zł
 

 

 

dr inż. Arseniusz Finster

Burmistrz Chojnic
 

 

Chojnice, dnia 18.09.2023 r.