Urząd Miejski w Chojnicach

Wybory do Sejmu i Senatu 2011

 

 

Zarządzenie nr 72.11 w sprawie miejsca na ogłoszenia wyborcze

Druk zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczej

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 23 sierpnia 2011 r.w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i senatorów

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 23 sierpnia 2011 r.w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskieji do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania

Informacja o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnice

Zarządzenie Nr 88/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w obwodowych komisjach wyborczych

Zarządzenie Nr 89/11Burmistrza Miasta Chojnicez dnia 27 września 2011 r.w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 91/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w obwodowych komisjach wyborczych

Zarządzenie Nr 92/11Burmistrza Miasta Chojnicez dnia 28 września 2011 r.w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 93/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w obwodowych komisjach wyborczych

Zarządzenie Nr 99/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 7 października 2011 r.w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w obwodowych komisjach wyborczych