Urząd Miejski w Chojnicach

Wybory Prezydenta RP - 2015

 

15.05.2015

 

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

 

Informacja o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania

 

 

13.05.2015

Zarządzenie Nr 48/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 maja 2015 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

 

Zarządzenie Nr 49/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 maja 2015 r.w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.

 

28.04.2015

Zarządzenie Nr 39/15 Burmistrza Miasta Chojnicez dnia 24 kwietnia 2015 r.w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

 

23.04.2015

Plakat- Jak głosować

 

20.04.2015

Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 kwietnia 2015r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

17.04.2015

Informacja o losowaniu składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 22 dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

15.04.2015

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r.o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

 

31.03.2015

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

        - WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W              WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

        -  ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W      
            WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

20.03.2015

Komunikat w sprawie powołania  Okręgowej Komisji Wyborczej nr 38 w Słupsku

 

12.03.2015

UCHWAŁA NR IV/45/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 9 marca 2015r.w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.


UCHWAŁA NR IV/46/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 9 marca 2015r.w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodu głosowania.

 

17.02.2015

Zarządzenie Nr 13/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.