Urząd Miejski w Chojnicach

Referendum ogólnokrajowe 2015

Zarządzenie Nr 98/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 1 września 2015 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum.

Zarządzenie Nr 97/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu referendalnego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie Nr 96/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 sierpnia 2015 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum.

Zarządzenie Nr 94/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 27 sierpnia 2015 r.w sprawie sprostowania błędu w zarządzeniu Nr 81/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Chojnice dła przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Zarządzenie Nr 92/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum.

Zarządzenie Nr 85/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum.

Zarządzenie Nr 83/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 sierpnia 2015 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum.

Zarządzenie Nr 82/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 sierpnia 2015 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum.

Zarządzenie Nr 81/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Informacja o losowaniu składów Obwodowych Komisji ds. Referendum

Druk zgłoszenia kandydata(ów) na członka (członków) obwodowej komisji do spraw referendum

Uchwała nr VIII/93/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania.

Obwieszczenie o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (dla wyborców niepełnosprawnych)

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 72/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania losowania składów osobowych i powołania obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego.

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum.

Uchwała nr VII/83/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 czerwca 2015 r.w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum.