Urząd Miejski w Chojnicach

Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 8

Protokoły z zebrań ogólnych mieszkańców

SMO nr 8 - protokół z zebrania ogólnego 24.03.2011r.

SMO nr 8 - protokół z zebrania ogólnego 11.04.2012r.

SMO nr 8 - protokół z zebrania ogólnego 12.04.2013r.

SMO nr 8 - protokół z zebrania ogólnego 04.04.2014r.

SMO nr 8 - protokół z zebrania ogólnego 22.04.2015r.

SMO nr 8 - protokół z zebrania ogólnego 23.06.2015r.

SMO nr 8 - protokół z zebrania ogólnego 31.07.2015r.

SMO nr 8 - protokół z zebrania ogólnego 07.08.2015r.

SMO nr 8 - protokół z zebrania ogólnego 14.08.2015r.

SMO nr 8 - protokół z zebrania ogólnego 18.09.2015r.

SMO nr 8 - protokół z zebrania ogólnego 30.03.2016r.

SMO nr 8 - protokół z zebrania ogólnego 27.09.2016r.

SMO nr 8 - protokół z zebrania ogólnego 24.03.2017r.

SMO nr 8 - protokół z zebrania ogólnego 23.03.2018r.

SMO nr 8 - protokół z zebrania ogólnego 30.04.2019r.

 

Protokoły z zebrań Zarządu Osiedla 

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 09.04.2011r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 11.05.2011r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 08.06.2011r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 17.08.2011r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 21.11.2011r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 15.02.2012r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 30.03.2012r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 05.09.2012r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 15.11.2012r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 21.02.2013r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 08.04.2013r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 12.11.2013r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 21.03.2014r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 27.10.2014r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 14.04.2015r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 19.05.2015r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 11.06.2015r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 18.06.2015r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 10.07.2015r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 21.09.2015r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 04.11.2015r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 15.03.2016r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 11.05.2016r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 14.07.2016r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 25.11.2016r.

Protokół z posiedzenia zarządu osiedla nr 8 - 14.03.2017r.