Urząd Miejski w Chojnicach

 

Chojnice, dn. 16 marca 2023 r.

 

GN.6840.2.2.2023

 

                                                       

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE

kliknięcie w nr oferty z lewej strony wyświetli mapę z działką

Nr oferty

Położenie nieruchomości

Nr działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena*

[zł/ brutto]
1

Forma zbycia
lub oddania w dzierżawę

Stawka opłatz tyt. użytk.wieczy-stego gruntu

Data publikacji informacji o wywiesze-niu wykazu w siedzibie urzędu

10/18

ul. Mickiewicza 48

1180

Lokal niemieszkalny nr U 1 o pow. 301,8m² wraz z udziałem do 3018/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00039908/1

Strefa mieszkalnictwa i usług.

 

740 617

Sprzedaż Prawa własności

-

2018.04.05

28/18

ul. Lichnowska

696/84

Grunt o pow. 51 m², zapisany w KW SL1C/00023651/9. Na powierzchni polbruk

Teren zieleni urządzonej z możliwością wprowadzenia działalności 6UH- teren usług handlu.

17 187

Sprzedaż prawa własności

-

  2018.07.05

51/18

ul. Pietruszkowa

1250/3

Grunt o pow. 266 m², zapisany w KW SL1C/00004125/4

Teren zieleni

20 000

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

52/18

ul. Pietruszkowa

1250/4

Grunt o pow. 28 m², zapisany w KW SL1C/00004125/4

Teren zieleni

1 700

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

53/18

ul. Pietruszkowa

1250/2

Grunt o pow. 250 m², zapisany w KW SL1C/00004126/1

Teren zieleni

18 500

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

54/18

ul. Pietruszkowa

1250/5

Grunt o pow. 125 m², zapisany w KW SL1C/00004125/4

Teren zieleni

9 000

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

8/19

ul. Prochowa

1752/140

Grunt o pow. 18 m², zapisany w KW SL1C/00012014/2

Strefa mieszkalnictwa i usług

2 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.02.07

62/19

ul. Mosiężna

127/14

Grunt o pow. 58 m², zapisany w KW SL1C/00018335/0

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

4 034,40

Sprzedaż prawa własności

-

2019.05.23

90/19

ul. Miłosza

5273/2

Grunt o pow. 79 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2

Strefa mieszkalnictwa
i usług

9 286,50

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.10

17/20

ul. Człuchowska

36/24

Grunt o pow. 36 m², zapisany
w KW SL1C/00009685/2.

Teren zabudowy usługowo- mieszkalnej

6 373

Sprzedaż prawa własności

-

2021.01.14

19/20

ul. Sępoleńska

283/3

Grunt o pow. 578 m², zapisany w KW SL1C/00022626/8

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej.

57 000

Sprzedaż prawa własności

-

2020.10.15

22/20

ul. Strzelecka

391/2

Grunt o pow. 351 m², zapisany w KW SL1C/00002581/4

Teren zabudowy mieszkaniowej i usług

63 591

Zamiana

-

2020.10.29

23/20

ul. Strzelecka

391/10

Grunt o pow. 69 m², zapisany

w KW SL1C/00002581/4

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

12 546

Zamiana

-

2020.10.29

27/20

ul. Subisława

2041/106

Grunt o pow. 167 m², zapisany w SL1C/00034743/1. Na całej powierzchni działki znajduje się kostka brukowa.

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej

55262,67

 

Sprzedaż prawa własności

-

2021.01.07

28/20

ul. Subisława

2040/21

Grunt o pow. 140 m², zapisany

w KW SL1C/00034742/4.  Na całej powierzchni działki znajduje się kostka brukowa.

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i

usługowej

46287,36

 

Sprzedaż prawa własności

-

2021.01.07

1/21

ul. Bytowska/

ul. Bajkowa

4608/102

Grunt o pow. 11 215 m², zapisana w KW SL1C/00030257/9. Przy granicy działki przebiega przewód telekomunikacyjny.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

1 650000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.01.07

2/21

ul. Bytowska/

ul. Bajkowa

4608/103

Grunt o pow. 11 677 m², zapisana w KW SL1C/00030257/9. Przy granicy działki przebiega przewód telekomunikacyjny.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

1 600000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.01.07

24/21

ul. Bytowska/

ul. Misia Uszatka

4608/26

Grunt o pow. 651 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 651/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

114 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.01.07

39/21

ul. Ustronna

5371

Grunt o pow. 972 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3. Na terenie działki znajduje się napowietrzna strefa głównej linii średniego napięcia

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

100 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.01.14

49/21

ul. Bytowska/

ul. Koziołka Matołka

4608/51

Grunt o pow. 615 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 615/6617 części w działce o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

105 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

52/21

ul. Bytowska/

ul. Koziołka Matołka

4608/54

Grunt o pow. 593 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 593/6617 części w działce o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

101 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

53/21

ul. Bytowska/

ul. Koziołka Matołka

4608/55

Grunt o pow. 744 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 744/6617 części w działce o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

127 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

54/21

ul. Bytowska/

ul. Koziołka Matołka

4608/56

Grunt o pow. 1064 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 1064/6617 części w działce o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

181 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

59/21

ul. Bytowska/

ul. Pana Kleksa

4608/43

Grunt o pow. 777 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 777/6617 części w działce o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

133 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

60/21

ul. Bytowska/

ul. Pana Kleksa

4608/44

Grunt o pow. 690 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 690/6617 części w działce o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

118 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

61/21

ul. Bytowska/

ul. Pana Kleksa

4608/45

Grunt o pow. 625 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 625/6617 części w działce o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

107 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

62/21

ul. Bytowska/

ul. Pana Kleksa

4608/46

Grunt o pow. 764 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 764/6617 części w działce o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

130 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

63/21

ul. Bytowska/

ul. Pana Kleksa

4608/47

Grunt o pow. 754 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 754/6617 części w działce o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

129 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

66/21

ul. Bytowska/

ul. Pana Kleksa

4608/50

Grunt o pow. 684 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 684/6617 części w działce o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

117 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

67/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/42

Grunt o pow. 857 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 857/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

146 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

68/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/41

Grunt o pow. 690 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 690/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Na gruncie znajdują się wody powierzchniowe.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

118 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

69/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/40

Grunt o pow. 750 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 750/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Na gruncie znajdują się wody powierzchniowe.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

128 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

70/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/39

Grunt o pow. 830 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 830/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Na gruncie znajdują się wody powierzchniowe. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

142 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

71/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/38

Grunt o pow. 715 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 715/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

122 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

79/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/16

Grunt o pow. 961 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 961/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

164 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

80/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/14

Grunt o pow. 1 115 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 1115/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

190 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

81/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/13

Grunt o pow. 1 039 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 1039/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

177 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

82/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/92

Grunt o pow. 628 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 628/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przez narożnik działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

107 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

85/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/89

Grunt o pow. 655 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 655/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

112 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

88/21

ul. Bytowska/

ul. Bolka
i Lolka

4608/88

Grunt o pow. 710 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 710/10426 części w działce o nr ewid. 4608/93 o pow. 2 077 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

121 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

90/21

ul. Bytowska/

ul. Bolka
i Lolka

4608/86

Grunt o pow. 865 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 865/10426 części w działce o nr ewid. 4608/93 o pow. 2 077 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

148 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

91/21

ul. Bytowska/

ul. Bolka
i Lolka

4608/12

Grunt o pow. 1 061 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 1 061/10426 części w działce o nr ewid. 4608/93 o pow. 2 077 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

181 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

100/21

ul. Bytowska/

ul. Bolka

i Lolka

4608/83

Grunt o pow. 691 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 691/10426 części w działce o nr ewid. 4608/93 o pow. 2 077 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

118 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

101/21

ul. Bytowska/

ul. Bolka

i Lolka

4608/84

Grunt o pow. 961 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 961/10426 części w działce o nr ewid. 4608/93 o pow.  2 077 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

164 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

102/21

ul. Bytowska/

ul. Bajkowa

4608/105

Grunt o pow. 30 699 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9. Przy granicy działki przebiega przewód telekomunikacyjny.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

4 360 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

105/21

ul. Strzelecka

391/14

Grunt o pow. 263 m², zapisany w KW SL1C/00002581/4.

 

Teren zabudowy mieszkaniowej
i usług

66 000

Sprzedaż prawa własności

-

2022.11.24

107/21

ul. Wyszyńskiego

251/17

Grunt o pow. 1 028 m², zapisany w KW SL1C/00048755/9.

 

Teren parkingu.

265 000

Sprzedaż prawa własności

-

2022.08.25

108/21

ul. Żeromskiego

74/19

Grunt o pow. 103 m², zapisany w KW SL1C/00007841/0.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług

17 500

Sprzedaż prawa własności

-

2021.07.15

122/21

Chojnice,
ul. Książąt Pomorskich

5408

Działka niezabudowana o pow. 51 m², zapisana w KW SL1C/00021856/2. Przez działkę przebiega sieć energetyczna i wodociągowa.

Strefa mieszkalnictwa i usług

12 300

Sprzedaż prawa własności

-

2021.09.16

125/21

Chojnice,
ul. Grunwaldzka

1752/131

Działka o pow. 33 m², zapisana w KW SL1C/0001652/7. Przez działkę przechodzi sieć gazowa. Na działce znajdują się składniki budowlane- ogrodzenie

Strefa mieszkalnictwa i usług

16 728

Sprzedaż prawa własności

-

2021.09.16

7/22

Chojnice,
ul. Gdańska

522/49

Działka  o pow. 83 m², zapisana w KW SL1C/00011311/7

Strefa mieszkalnictwa i usług

4 133,40

Darowizna

-

2022.03.10

14/22

Chojnice,

ul. Strzelecka 93

194/3

Działka o pow. 2,1810 ha, zapisana w KW SL1C/00022786/7

Strefa produkcji, składów i usług

1000 000

Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego

3%

2022.05.26

19/22

Chojnice,

ul. Mickiewicza

2347/2

 

Działka o pow. 36 m², zapisana w KW SL1C/00002483/7

Strefa obszaru zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonych, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy

8 610

Sprzedaż prawa własności

-

2022.06.30

24/22

ul. Bytowska/

ul. Smoka Wawelskiego

4608/61

Grunt o pow. 595 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 595/8760 części w działce o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00055645/7

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

148 000

Sprzedaż prawa własności

-

2022.09.01

25/22

ul. Bytowska/ ul. Smoka Wawelskiego

4608/70

Grunt o pow. 721 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 721/8760 części w działce o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00055645/7. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

180 000

Sprzedaż prawa własności

-

2022.09.01

26/22

ul. Bytowska/ ul. Smoka Wawelskiego

4608/71

Grunt o pow. 721 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 721/8760 części w działce o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00055645/7. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

180 000

Sprzedaż prawa własności

-

2022.09.01

28/22

ul. Bytowska/ ul. Misia Uszatka

4608/27

Grunt o pow. 827 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 827/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00055723/8

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

158 000

Sprzedaż prawa własności

-

2022.09.01

29/22

ul. Gdańska

551/16

Grunt o pow. 1103 m², zapisany w KW SL1C/00001852/8

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej

251 000

Sprzedaż prawa własności

-

2022.09.15

30/22

ul. Zielona

1198/2, 1196/1,
1197/1,
1197/2

Grunt o łącznej pow. 1452 m²:
- dz. nr 1198/2 o pow. 929 m², zapisana w KW SL1C/00033628/2,
- dz. nr 1196/1 i 1197/1 o pow.
347 m², zapisane
w KW SL1C/00033629/9, zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 67,06 m²,
- dz. nr 1197/2 o pow. 176 m², zapisana w KW SL1C/00031588/5

Strefa mieszkalnictwa i usług

380 000

Sprzedaż prawa własności

-

2022.11.07

1/23

ul. Armii Krajowej/ Mastalerza

2968/5

Grunt o pow. 486 m², zapisany w KW SL1C/00020743/0

Strefa mieszkalnictwa i usług

121 500

Sprzedaż prawa własności

-

2023.02.17

2/23

ul. Armii Krajowej/ Mastalerza

2968/6

Grunt o pow. 492 m², zapisany w KW SL1C/00020743/0

Strefa mieszkalnictwa i usług

123 000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.02.17

3/23

ul. Armii Krajowej/ Mastalerza

2968/7

Grunt o pow.492  m², zapisany w KW SL1C/00020743/0

Strefa mieszkalnictwa i usług

123 000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.02.17

4/23

ul. Armii Krajowej/ Mastalerza

2968/8

Grunt o pow. 411 m², zapisany w KW SL1C/00020743/0

Strefa mieszkalnictwa i usług

103 000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.02.17

5/23

ul. Armii Krajowej/ Mastalerza

2968/9

Grunt o pow. 499 m², zapisany w KW SL1C/00020743/0

Strefa mieszkalnictwa i usług

125 000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.02.17

6/23

ul. Armii Krajowej/ Mastalerza

2968/20

Grunt o pow. 89 m², zapisany w KW SL1C/00020743/0

Strefa mieszkalnictwa i usług

12 100

Sprzedaż prawa własności

-

2023.02.17

7/23

ul. Liściasta

694/8

Grunt o pow. 6 392 m², zapisany w KW SL1C/00028221/1

Strefa produkcji, składów i usług

800 000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.02.23

8/23

ul. Liściasta

696/110

Grunt o pow. 132 m², zapisany w KW SL1C/00028221/1

Strefa produkcji, składów i usług

15 000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.02.23

9/23

ul. Przemysłowa

696/109

Grunt o pow. 1426 m², zapisany w KW SL1C/00032958/7

Strefa produkcji, składów i usług

160 000

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

1%

2023.02.23

10/23

ul. Młodzieżowa 7

495/50

       Lokal użytkowy U2 o pow. użytkowej 504,68 m² oraz pow. pom.    przynależnych 90,63 m² wraz z udziałem do 59531/95497 w nieruchomości wspólnej,     stanowiącej działkę o nr ewid. 495/50, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą SL1C/00028096/5

Obszar działalności inwestycyjnej, strefa mieszkalnictwa i usług

1 672 000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.03.16

11/23

ul. Gdańska

522/49

Grunt o pow. 83 m², zapisany w KW SL1C/00011311/7

Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług

4 095

Darowizna

-

2023.03.16

 

1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.

2. Terminy płatności:

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,

- czynsz miesięczny - do 10 dnia miesiąca,

- czynsz roczny - płatny raz w roku
 

3. Zasady aktualizacji opłat:
Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie,
- czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku.

4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu

 

 

 

DO POBRANIA:
 

wykaz metalowiec Wykaz nieruchomości miejskich - sprzedaż 16 marca 2023 r.