Urząd Miejski w Chojnicach

 

Chojnice, dn. 12 lipca 2024 r.

 

GN.6840.2.9.2024

 

 

                                                      

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE

 

Nr oferty

Położenie nieruchomości

Nr działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena* [zł/ brutto]

Forma zbycia
lub oddania w dzierżawę

Stawka opłat z tyt. użytk. wieczy-stego gruntu

Data publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu

10/18

ul. Mickiewicza 48

1180

Lokal niemieszkalny nr U 1 o pow. 301,8m² wraz z udziałem do 3018/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00039908/1

Strefa mieszkalnictwa i usług.

740 617

Sprzedaż prawa własności

-

2018.04.05

51/18

ul. Pietruszkowa

1250/3

Grunt o pow. 266 m², zapisany w KW SL1C/00004125/4

Teren zieleni

20 000

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

52/18

ul. Pietruszkowa

1250/4

Grunt o pow. 28 m², zapisany w KW SL1C/00004125/4

Teren zieleni

1 700

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

53/18

ul. Pietruszkowa

1250/2

Grunt o pow. 250 m², zapisany w KW SL1C/00004126/1

Teren zieleni

18 500

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

54/18

ul. Pietruszkowa

1250/5

Grunt o pow. 125 m², zapisany w KW SL1C/00004125/4

Teren zieleni

9 000

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

8/19

ul. Prochowa

1752/140

Grunt o pow. 18 m², zapisany w KW SL1C/00012014/2

Strefa mieszkalnictwa i usług

2 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.02.07

90/19

ul. Miłosza

5273/2

Grunt o pow. 79 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2

Strefa mieszkalnictwa
i usług

9 286,50

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.10

17/20

ul. Człuchowska

36/24

Grunt o pow. 36 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2.

Teren zabudowy usługowo- mieszkalnej

6 373

Sprzedaż prawa własności

-

2021.01.14

27/20

ul. Subisława

2041/106

Grunt o pow. 167 m², zapisany w SL1C/00034743/1. Na całej powierzchni działki znajduje się kostka brukowa.

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej

55262,67

 

Sprzedaż prawa własności

-

2021.01.07

28/20

ul. Subisława

2040/21

Grunt o pow. 140 m², zapisany
w KW SL1C/00034742/4.  Na całej powierzchni działki znajduje się kostka brukowa.

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej

46287,36

 

Sprzedaż prawa własności

-

2021.01.07

52/21

ul. Bytowska/

ul. Koziołka Matołka

4608/54

Grunt o pow. 593 m², zapisany
w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 593/6617 części w działce o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej w KW SL1C/00056213/7. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

124 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

2024.06.11

54/21

ul. Bytowska/

ul. Koziołka Matołka

4608/56

Grunt o pow. 1064 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem
do 1064/6617 części w działce o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej
w KW SL1C/00056213/7

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

232 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

2024.06.11

63/21

ul. Bytowska/

ul. Pana Kleksa

4608/47

Grunt o pow. 754 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 754/6617 części w działce o nr ewid. 4608/95 o pow. 1001 m², zapisanej w KW SL1C/00056619/3. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

153 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

2024.06.11

67/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/42

Grunt o pow. 857 m², zapisanyw KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 857/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

207 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

2024.06.11

68/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/41

Grunt o pow. 690 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 690/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3. Na gruncie znajdują się wody powierzchniowe.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

161 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

2024.06.11

69/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/40

Grunt o pow. 750 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 750/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3. Na gruncie znajdują się wody powierzchniowe.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

175 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

2024.06.11

70/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/39

Grunt o pow. 830 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 830/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3. Na gruncie znajdują się wody powierzchniowe. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

168 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

2024.06.11

71/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/38

Grunt o pow. 715 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 715/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

157 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

2024.06.11

79/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/16

Grunt o pow. 961 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 961/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

217 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

2024.06.11

80/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/14

Grunt o pow. 1 115 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 1115/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

252 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

2024.06.11

81/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/13

Grunt o pow. 1 039 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 1039/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

227 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

2024.06.11

82/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/92

Grunt o pow. 628 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 628/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3. Przez narożnik działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

142 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

2024.06.11

91/21

ul. Bytowska/

ul. Bolka
i Lolka

4608/12

Grunt o pow. 1 061 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem
do 1 061/10426 części w działce o nr ewid. 4608/93 o pow. 2 077 m², zapisanej w KW SL1C/00056132/5. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

231 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

2024.06.11

100/21

ul. Bytowska/

ul. Bolka

i Lolka

4608/83

Grunt o pow. 691 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 691/10426 części w działce o nr ewid. 4608/93 o pow. 2 077 m², zapisanej w KW SL1C/00056132/5

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

156 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

2024.06.11

102/21

ul. Bytowska/

ul. Bajkowa

4608/105

Grunt o pow. 30 699 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9. Przy granicy działki przebiega przewód telekomunikacyjny.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

3 800 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

107/21

ul. Wyszyńskiego

251/17

Grunt o pow. 1 028 m², zapisany w KW SL1C/00048755/9.

Teren parkingu.

265 000

Sprzedaż prawa własności

-

2022.08.25

108/21

ul. Żeromskiego

74/19

Grunt o pow. 103 m², zapisany w KW SL1C/00007841/0.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

17 500

Sprzedaż prawa własności

-

2021.07.15

122/21

Chojnice,
ul. Książąt Pomorskich

5408

Działka niezabudowana o pow. 51 m², zapisana w KW SL1C/00021856/2. Przez działkę przebiega sieć energetyczna i wodociągowa.

Strefa mieszkalnictwa i usług

12 300

Sprzedaż prawa własności

-

2021.09.16

125/21

Chojnice,
ul. Grunwaldzka

1752/131

Działka o pow. 33 m², zapisana w KW SL1C/0001652/7. Przez działkę przechodzi sieć gazowa. Na działce znajdują się składniki budowlane- ogrodzenie

Strefa mieszkalnictwa i usług

16 728

Sprzedaż prawa własności

-

2021.09.16

14/22

Chojnice,

ul. Strzelecka 93

194/3

Działka o pow. 2,1810 ha, zapisana
w KW SL1C/00022786/7

Strefa produkcji, składów i usług

1000 000

Sprzedaż prawa własności na rzecz użytk. wieczystego

3%

2022.05.26

19/22

Chojnice,

ul. Mickiewicza

2347/2

 

Działka o pow. 36 m², zapisana
w KW SL1C/00002483/7

Strefa obszaru zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonych, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy

8 610

Sprzedaż prawa własności

-

2022.06.30

28/22

ul. Bytowska/ ul. Misia Uszatka

4608/27

Grunt o pow. 827 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 827/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00055723/8

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

186 000

Sprzedaż prawa własności

-

2022.09.01

2023.05.11

2024.07.15

10/23

ul. Młodzieżowa 7

495/50

Lokal użytkowy U2 o pow. użytkowej 504,68 m² oraz pow. pom. przynależnych 90,63 m² wraz z udziałem do 59531/95497 w nieruchomości wspólnej, stanowiącej działkę o nr ewid. 495/50, zapisanej w KW SL1C/00028096/5

Obszar działalności inwestycyjnej, strefa mieszkalnictwa i usług

1 718 000

Sprzedaż prawa własności

-

2024.05.22

19/23

ul. Lichnowska

696/84

Grunt o pow. 51 m², zapisany w KW SL1C/00023651/9.

Na powierzchni działki polbruk

Teren zieleni urządzonej z możliwością wprowadzenia działalności 6UH- teren usług handlu.

5000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.05.04

22/23

ul. Strzelecka

391/2

391/10

Działka nr 391/2 o pow. 351 m2 i działka nr 391/10 o pow. 69 m2, zapisane w KW SL1C/00002581/4

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

52 895

Zamiana

-

2023.05.11

23/23

ul. Bytowska/

ul. Pana Kleksa

4608/45

Grunt o pow. 625 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 625/6617 części w działce o nr ewid. 4608/95 o pow. 1001 m², zapisanej w KW SL1C/00056619/3

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

87 344

Zamiana

-

2023.05.30

24/23

ul. Drzymały 1C

lokal

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 o łącznej powierzchni 27,98 m², położony w budynku 1 klatka C na działce o nr ewid. 4253/1, zapisanej w KW SL1C/00002778/2.

Strefa mieszkalnictwa i usług

126 000

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

-

2023.05.30

26/23

ul. Czerska/ Karsińska

5441

Grunt o pow. 9001 m²,zapisany w KW SL1C/00048755/9

Teren zabudowy usługowej

1392455

Darowizna

-

2023.08.31

28/23

ul.  Zakładowa

684/87

Grunt o pow. 3321 m²,
  zapisany w KW SL1C/00022613/4 wraz ze składnikami budowlanymi: 3 tory kolejowe dwuszynowe, część wagi kolejowej

1.Teren urządzeń ciepłowniczych oraz obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej

2.Strefa produkcji, składów i usług

376 000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.10.10

1/24

ul.  Armii Krajowej/ Mastalerza

5448

Grunt o pow. 88 m², zapisany w KW SL1C/00021018/6

Strefa mieszkalnictwa i usług

17109,30

Sprzedaż prawa własności

-

2024.04.25

3/24

ul. Mickiewicza

1285/5

Grunt o pow. 2 m², zapisany w KW SL1C/00007104/2

Strefa mieszkalnictwa i usług

2 958,23 (grunt-493,23

budynek- 2465)

Sprzedaż prawa własności

-

2024.04.25

4/24

ul. Przemysłowa

696/113

Grunt o pow. 985 m², zapisany w KW SL1C/00032958/7. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 183,60 zł

Teren produkcji, składów i usług

115 000

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

1%

2024.05.13

5/24

ul. Przemysłowa

694/8

696/112

Grunt o łącznej pow. 6833 m²:

- prawo własności działki nr 694/8 o pow. 6392 m², zapisanej w KW SL1C/00028221/1.

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 696/112 o pow. 441 m², zapisanej w KW SL1C/00032958/7. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 82,20 zł

Teren produkcji, składów i usług

790 000

Sprzedaż prawa własności działki 694/8 i prawa użytkowania wieczystego działki 696/112

1%

2024.05.13

6/24

ul. Rzepakowa

355/20

Grunt o pow. 328 m², zapisany w KW SL1C/00026648/6. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1849,53 zł

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

42 216,00

Sprzedaż prawa własności działki na rzecz użytkownika wieczystego

3%

2024.05.22

7/24

ul. Mosiężna

127/14

Grunt o pow. 58 m², zapisany
w KW SL1C/00018335/0

Teren zabudowy mieszkaniowej

11 800,00

Sprzedaż prawa własności

-

2024.07.05

8/24

ul. Miłosza

74/19

Grunt o pow. 103 m², zapisany
w KW SL1C/00007841/0.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

24 800

Sprzedaż prawa własności

-

2024.07.05

9/24

ul. Miłosza

74/18

Grunt o pow. 105 m², zapisany
w KW SL1C/00007841/0.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

22 000

Sprzedaż prawa własności

-

2024.07.05

10/24

ul. Miłosza

74/17

Grunt o pow. 183 m², zapisany
w KW SL1C/00007841/0.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

22 000

Sprzedaż prawa własności

-

2024.07.05

11/24

ul. Goedtke

283/3

Grunt o pow. 578 m², zapisany w KW SL1C/00022626/8

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej

92 000

Sprzedaż prawa własności

-

2024.07.05

12/24

ul. Kościerska

5408

Grunt o pow. 51 m², zapisany w KW SL1C/00021856/2. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz energetyczna.

Strefa mieszkalnictwa i usług

10 000

Sprzedaż prawa własności

-

2024.07.05

13/24

ul. Sukienników

1687/1

1687/2

Grunt o łącznej  pow. 216 m², zapisany w KW SL1C/00049138/5. Działki stanowią współwłasność Gminy Miejskiej Chojnice w udziale 1/6 i osób fizycznych w udziale 5/6

Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnych, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług

744,34 (różnica wartości udziałów)

Zniesienie współ -własności nieruchomości

-

2024.07.15

 

 

 

1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.

 

2. Terminy płatności:

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,

- czynsz miesięczny - do 10 dnia miesiąca,

- czynsz roczny - płatny raz w roku
 

3. Zasady aktualizacji opłat:
Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie,
- czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku.

4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu

 

 

 

DO POBRANIA:
 

wykaz metalowiec Wykaz sprzedaż