Urząd Miejski w Chojnicach

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA CHOJNIC - ROK 2013

Nr 107 z dnia 31 grudnia 2013r.
w/s wprowadzenia zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont


Nr 106 z dnia 31 grudnia 2013r.
w/s Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnicach


Nr 105 z dnia 31 grudnia 2013r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2014r.


Nr 104 z dnia 30 grudnia 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 103 z dnia 23 grudnia 2013r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.


Nr 102 z dnia 23 grudnia 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 101 z dnia 18 grudnia 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 100 z dnia 18 grudnia 2013r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursu oraz wzoru kart ocen.


Nr 99 z dnia 17 grudnia 2013r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 98 z dnia 9 grudnia 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 97 z dnia 2 grudnia 2013r.
w/s wypłaty wynagrodzenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Chojnicach za miesiąc grudzień 2013 roku.


Nr 96 z dnia 29 listopada 2013r.
w/s powołania komisji odbiorowej.


Nr 95 z dnia 27 listopada 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 94 z dnia 22 listopada 2013r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 03 grudnia 2013r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Nr 93 z dnia 14 listopada 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 92 z dnia 13 listopada 2013r.
w/s przyjęcia projektu budżetu miasta Chojnice na 2014r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.


Nr 91 z dnia 04 listopada 2013r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na Roboty budowlane związane z rekultywacją 7 składowisk odpadów komunalnych w ramach projektu pn.:Rekultywację 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze".


Nr 90 z dnia 04 listopada 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 89 z dnia 25 października 2013r.
w/s zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.


Nr 88 z dnia 23 października 2013r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.


Nr 87 z dnia 21 października 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 86 z dnia 18 października 2013r.
w/s wyznaczenia czlonków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na wynajem terenów w celu ustawienia straganów do sprzedaży kwiatów i zniczy w dniu 21 października 2013r. o godz.9.00


Nr 85 z dnia 14 października 2013r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 84 z dnia 8 października 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 83 z dnia 7 października 2013r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "udzielenie kredytu bankowego" przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 82 z dnia 30 września 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 81 z dnia 20 września 2013r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na Roboty budowlane związane z rekultywacją 8 składowisk odpadów komunalnych w ramach projektu pn. "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.


Nr 80 z dnia 18 września 2013r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na Kompleksowa promocja projektu pn. "Rekultywacja 15 składowisk odpadow komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze".


Nr 79 z dnia 16 września 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 78 z dnia 10 września 2013r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportwe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 77 z dnia 29 sierpnia 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 76 z dnia 23 sierpnia 2013r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2014r.


Nr 75 z dnia 14 sierpnia 2013r.
w/s odpłatności za pobyt w Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowejw w Chojnicach.


Nr 74 z dnia 9 sierpnia 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 73 z dnia 6 sierpnia 2013r.
w/s powołania komisji odbiorowej.


Nr 72 z dnia 1 sierpnia 2013r.
w/s powołania komisji odbiorowej.


Nr 71 z dnia 29 lipca 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 70 z dnia 25 lipca 2013r.
w/s stawek czynszu za najem pomieszczeń.


Nr 69 z dnia 18 lipca 2013r.
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza) na wypadek pożaru.


Nr 68 z dnia 18 lipca 2013r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Elektroniczny system sprzedaży biletów i identyfikacji kibiców na stadionie przy ulicy Mickiewicza w Chojnicach" przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 67 z dnia 18 lipca 2013r.
w/s wyznaczenia pracowników Urzedu Miasta Chojnice do sprawowania kontroli w zakresie ochrony środowiska przed odpadami.


Nr 66 z dnia 16 lipca 2013r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 65 z dnia 16 lipca 2013r.
w/s ogłoszenia konkursu na najlepsze hasło promujące Miasto Chojnice wraz z regulaminem konkursu oraz powolania Komisji Konkursowej.


Nr 64 z dnia 8 lipca 2013r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko poborcy w Referacie Windykacji w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 63 z dnia 2 lipca 2013r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "udzielenie kredytu bankowego" przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 62 z dnia 28 czerwca 2013r.
w/s powołania komisji odbiorowej.


Nr 61 z dnia 26 czerwca 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 60 z dnia 26 czerwca 2013r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzania egzaminu w dniu 01 lipca 2013r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Nr 59 z dnia 26 czerwca 2013r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzania egzaminu w dniu 01 lipca 2013r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Nr 58 z dnia 26 czerwca 2013r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postepowaniu tzw. młaych grantów


Nr 57 z dnia 24 czerwca 2013r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzedu Miejskiego w Chojnicach na zagospodarowanie odpadów przyjętych od operatorów/przewoźników z terenu Gminy Miejskiej Chojnice.


Nr 56 z dnia 24 czerwca 2013r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 55 z dnia 18 czerwca 2013r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu.


Nr 54 z dnia 17 czerwca 2013r.
w/s planowania, organizacji i funkcjonowania Zespołu Zastępczych Mejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie Miasta Chojnice.


Nr 53 z dnia 11 czerwca 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 52 z dnia 10 czerwca 2013r.
w/s zmiany Zarządzenia nr 47/2013 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 maja 2013r w sprawie zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 51 z dnia 4 czerwca 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 50 z dnia 29 maja 2013r.
w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji nasadzonych roślin na terenie Ogrodu Botanicznego na terenie Parku 1000-lecia w Chojnicach.


Nr 49 z dnia 29 maja 2013r.
w/s zasad postępowania w załatwianiu roszczeń dotyczacych zwrotu wartości nakładów poniesionych przez najemcę lokalu mieszkalnego stanowiącego wlasność Gminy Miejskiej Chojnice, w przypadku sprzedaży tego lokalu na rzecz jego najemcy.


Nr 48 z dnia 24 maja 2013r.
w/s zmiany składu Komisji Pracowniczej do rozpatrywania wniosków dotyczących świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Nr 47 z dnia 23 maja 2013r.
w/s zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzedzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 46 z dnia 22 maja 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 45 z dnia 14 maja 2013r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 44 z dnia 13 maja 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 43 z dnia 13 maja 2013r.
w/s wyznaczenia członków i komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych wyznaczonych na dzień 14 maja 2013r. na zbycie nieruchomości miejskich.


Nr 42 z dnia 29 kwietnia 2013r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach (do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2014 roku).


Nr 41 z dnia 29 kwietnia 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 40 z dnia 25 kwietnia 2013r.
w/s sprawie przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 39 z dnia 24 kwietnia 2013r.
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie powołania Kapituły Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Kapituły, wzoru wniosku.


Nr 38 z dnia 18 kwietnia 2013r.
w/s zaleceń i standardów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2013/2014.


Nr 37 z dnia 15 kwietnia 2013r.
w/s powołania komisji wizytującej lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.


Nr 36 z dnia 12 kwietnia 2013r.
w/s wyznaczenia członków i komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 15 maja 2013r. na dzierżawę obiektów i terenu położonych w Parku 1000-lecia w Chojnicach.


Nr 35 z dnia 12 kwietnia 2013r.
w/s dostosowania uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.


Nr 34 z dnia 4 kwietnia 2013r.
w/s sposobu i trybu gospodarowania używanymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz powołania stałej Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego.


Nr 33 z dnia 4 kwietnia 2013r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.


Nr 32 z dnia 2 kwietnia 2013r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.


Nr 31 z dnia 27 marca 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 30 z dnia 26 marca 2013r.
w/s wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice.


Nr 29 z dnia 15 marca 2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 28 z dnia 15.03.2013r.
w/s powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Nr 27 z dnia 08.03.2013r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 26 z dnia 07.03.2013r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.


Nr 25 z dnia 06.03.2013r.
w/s powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Nr 24 z dnia 04.03.2013r.
w/s powołania komisji odbiorowej.


Nr 23 z dnia 04.03.2013r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.


Nr 22 z dnia 04.03.2013r.
w/s wyznaczenia członków i komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów pisemnych nieograniczonych wyznaczonych na dzień 26 marca 2013r. na:
- dzierżawę obiektów i terenów połozonych w Parku 1000-lecia w Chojnicach,
- dierzawę miejsc na ogródki gastronomiczne na Starym Rynku.


Nr 21 z dnia 21.02.2013r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotację w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji, składu komisji konkursu oraz wzoru kart ocen formalnej i merytorycznej.


Nr 20 z dnia 15.02.2013r.
w/s nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Chojnicach.


Nr 19 z dnia 15.02.2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 18 z dnia 14.02.2013r.
w/s przekazania nieruchomości w administrowanie.


Nr 17 z dnia 14.02.2013r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 10/2013 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej.


Nr 16 z dnia 14.02.2013r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego naucycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2013r.


Nr 15 z dnia 12.02.2013r.
w/s procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Nr 14 z dnia 12.02.2013r.
w/s zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice dla samorządowych instytucji kultury.


Nr 13 z dnia 12.02.2013r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 12 z dnia 07.02.2013r.
zmieniające Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21.02.2012r w sprawie powołania Rady Strategii oraz określenia ramowych zasad pracy Rady Strategii.


Nr 11 z dnia 05.02.2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 10 z dnia 05.02.2013r.
w/s udostępniania informacji publicznej.


Nr 9 z dnia 04.02.2013r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 8 z dnia 01.02.2013r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postepowaniu konkursowym.


Nr 7 z dnia 29.01.2013r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.


Nr 6 z dnia 03.01.2013r.
w/s zasad przeprowadzania wstepnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.


Nr 5 z dnia 03.01.2013r.
w/s zmiany zarządzenia nr 3/12 z dnia 2 stycznia 2013 w sprawie przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 4 z dnia 02.01.2013r.
w/s wprowadzenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych Staży Miejskiej w Chojnicach.


Nr 3 z dnia 02.01.2013r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 2 z dnia 02.01.2013r.
w/s ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Chojnickiego Domu Kultury w Chojnicach.


Nr 1 z dnia 02.01.2013r.
w/s powołania Dyrektora Chojnickiego Domu Kultury w Chojnicach.