Urząd Miejski w Chojnicach

Referendum lokalne

 

Informacja o udostepnieniu sprawozdania pełnomocnika inicjatora referendum

Sprawozdanie finansowe pełnomocnika inicjatora referendum

Informacja o sprawozdaniu finansowym z wydatków budżetowych poniesionych w związku z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Chojnicach oraz samoopodatkowania obywateli miasta, zarządzonego na dzień 20 grudnia 2015r.

Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Chojnicach oraz samoopodatkowania mieszkańców miasta, zarządzonego na dzień 20 grudnia 2015r.

Protokół Miejskiej Komisji ds. Referendum z ustalenia wyniku referendum gminnego zarządzonego na dzień 20.12.2015

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 1

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 2

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 3

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 4

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 5

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 6

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 7

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 8

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 9

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 10

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 11

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 12

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 13

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 14

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 15

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 16

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 17

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 18

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 19

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 20

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 21

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 22

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 23

Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 24

Uchwala Nr 8/15 Miejskiej Komisji do spraw Referendum z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum.

Protokół nr 5/15 z posiedzenia Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Chojnicach odbytego w dniu 17 grudnia 20 15r. w godz. 14.00 - 14.15

Protokół nr 4/15 z posiedzenia Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Chojnicach odbytego w dniu 8 grudnia 2015r. w godz. 15.00- 15.30

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W REFERENDUM GMINNYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2015 R.

ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA - WZÓR

Uchwała Nr 7/15 Miejskiej Komisji do spraw Referendum z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, ustalenia wzoru zaświadczenia dla męża zaufania oraz informacji o sposobie glosowania i warunkach ważności głosu w referendum gminnym zarządzonym na dzień 20 grudnia 2015 r.

Protokół nr 3/15 z posiedzenia Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Chojnicach odbytego w dniu 30 listopada 2015r. w godz.14.00- 14.30

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 24 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 23 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 22 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 21 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 20 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 19 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 18 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 17 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 16 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 15 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 14 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 13 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 12 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 11 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 10 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 9 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 8 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 7 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 6 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 5 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 4 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 3 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 2 w Chojnicach

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 1 w Chojnicach

Protokół nr 2/15 z posiedzenia Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Chojnicach odbytego w dniu 27 listopada 2015r. w godz. 14.55 - 15.15

Protokół nr 1/15 z posiedzenia Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Chojnicach odbytego w dniu 24 listopada 2015r. w godz. 15.00 - 16.00

Zarządzenie Nr 135/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad, na których przysługują zryczałtowane diety dla osób wchodzących w skład terytorialnej i obwodowych komisji powołanych do przeprowadzenia referendum gminnego zarządzonego na dzień 20 grudnia 2015r.

Komunikat Miejskiej Komisji do spraw Referendum zgłaszania kandydatur do obwodowych komisji do spraw referendum.

 

   - Uchwala Nr 6/15 Miejskiej Komisji do spraw Referendum z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w referendum gminnym zarządzonym na 20 grudnia 2015r.

   - Uchwała Nr 5/15 Miejskiej Komisji do spraw Referendum z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Chojnice dla przeprowadzenia      głosowania w referendum gminnym zarządzonym na dzień 20 grudnia 2015r.

    - Uchwała Nr 4/15 Miejskiej Komisji do spraw Referendum z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr 3/15 Miejskiej Komisji do spraw Referendum z dnia 24       listopada 2015r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym oraz powoływania komisji.

    -Uchwała 3/15 Miejskiej Komisji do spraw Referendum w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów

       do obwodowych komisji

      - Karta zgłoszenia kandydata

     - Uchwala Nr 2/15 Miejskiej Komisji do spraw Referendum z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Chojnicach.

     - Uchwala Nr1/15 Miejskiej Komisji do spraw Referendum z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wyboru przewodniczącego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Chojnicach.

Informacja Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Chojnicach w sprawie składu Miejskiej Komisji

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (dla wyborców niepełnosprawnych)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice w sprawie informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum lokalnego oraz o lokalach obwodowych komisji ds. referendum lokalnego dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla przeprowadzenia referendum lokalnego zarządzonego na dzień 20 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 131/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum lokalnym.

Postanowienie nr 35/15 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 17 listopada 2015 r.o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Chojnicach oraz samoopodatkowania obywateli miasta.

Informacja o zamierzonym referendum