Urząd Miejski w Chojnicach

Wybory do Sejmu i Senatu 2019:

 

Prezentacje dla obwodowych komisji wyborczych:
Prezentacja SEJM I SENAT OKW-cz-I szkolenie ogólne
Prezentacja SEJM I SENAT OKW-cz-II1-przeprowadzenie głosowania
Prezentacja SEJM I SENAT OKW-cz-II2-ustalenie wyników-protokoły
Prezentacja SEJM I SENAT OKW - przykłady znaku X

Postanowienie Nr 82/7/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.

Postanowienie Nr 81/8/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnice.

Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 16 września 2019 r. nt. dodatkowego zgłaszania kandydatów i losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 września 2019 r. - Burmistrz Miasta Chojnice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Postanowienie Nr 49/40/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Chojnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Postanowienie Nr 78/5/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Chojnice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019r.

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmowania zgłoszeń

Informacja dotycząca pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych:
dokument w formacie .pdf
dokument w formacie .docx
Zgłoszenie kandydata na członka OKW

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.​

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (wyciąg)

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów oraz kalendarz wyborczy.