Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2023:

 

 

 

Nr 137 z dnia 20 września 2023 r.
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza) na wypadek pożaru.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 136 z dnia 19 września 2023 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu tymczasowych pomieszczeń.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 135 z dnia 19 września 2023 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 128 z dnia 14 września 2023 r.
w/s ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 127 z dnia 14 września 2023 r.
w/s dotacji wyłonionej w postepowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 123 z dnia 4 września 2023 r.
w/s powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
Wytworzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

 


Nr 122 z dnia 1 września 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 120 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w/s powołania komisji odbiorowej.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny


Nr 119 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w/s powołania komisji odbiorowej.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 118 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na rok 2024.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 117 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w/s zasad wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na terenie jednostek pomocniczych.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 116 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 115 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 114 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 113 z dnia 28 sierpnia 2023 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, wydzierżawienie i wynajęcie nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 112 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 110 z dnia 16 sierpnia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 109 z dnia 16 sierpnia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 108 z dnia 10 sierpnia 2023 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Wytworzone przez: Wydział Biura Rady Miejskiej

 


Nr 107 z dnia 26 lipca 2023 r.
w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 106 z dnia 26 lipca 2023 r.
w/s wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” oraz nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego zakupionego przez Gminę Miejską Chojnice w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


Nr 105 z dnia 24 lipca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 104 z dnia 24 lipca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 101 z dnia 17 lipca 2023 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 100 z dnia 17 lipca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 99 z dnia 17 lipca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 98 z dnia 14 lipca 2023 r.
w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 97 z dnia 12 lipca 2023 r.
w/s stawek czynszów dzierżawy i najmu za nieruchomości niemieszkalne oraz sposobu obliczenia i aktualizacji czynszu najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 96 z dnia 12 lipca 2023 r.
w/s darowizny nieruchomości.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 95 z dnia 12 lipca 2023 r.
w/s funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie miasta Chojnice.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie 109/2017 z dnia 1 września 2017 r,
Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 94 z dnia 29 czerwca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 88 z dnia 23 czerwca 2023 r.
w/s zamiany nieruchomości oraz ustanowienia służebności na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 87 z dnia 15 czerwca 2023 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 29 czerwca 2023 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 86 z dnia 15 czerwca 2023 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 29 czerwca 2023 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 85 z dnia 15 czerwca 2023 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2023 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 84 z dnia 15 czerwca 2023 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 26 czerwca 2023 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 83 z dnia 15 czerwca 2023 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 26 czerwca 2023 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 82 z dnia 13 czerwca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 81 z dnia 13 czerwca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 79 z dnia 6 czerwca 2023 r.
w/s zmiany Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 78 z dnia 6 czerwca 2023 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 76 z dnia 30 maja 2023 r.
w/s powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach, ul. Wicka Rogali 18, 89-600 Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 75 z dnia 29 maja 2023 r.
w/s zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 74 z dnia 29 maja 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 73 z dnia 19 maja 2023 r.
w/s powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 72 z dnia 18 maja 2023 r.
w/s zamiany nieruchomości.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 71 z dnia 16 maja 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 70 z dnia 16 maja 2023 r.

w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 69 z dnia 15 maja 2023 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 68 z dnia 12 maja 2023 r.
w/s przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 65 z dnia 10 maja 2023 r.
w/s wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 114/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 63 z dnia 8 maja 2023 r.
w/s powołania komisji odbiorowej.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 62 z dnia 4 maja 2023 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 61 z dnia 4 maja 2023 r.
w/s pozbawienia stypendium sportowego w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 14/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 60 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w/s przekwalifikowania lokalu socjalnego w tymczasowe pomieszczenie.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 59 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w/s przekwalifikowania lokalu socjalnego w tymczasowe pomieszczenie.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


​Nr 58 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 57 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 56 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe​.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 55 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 50 z dnia 11 kwietnia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 49 z dnia 11 kwietnia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 47 z dnia 5 kwietnia 2023 r.
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2022 rok – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 46 z dnia 5 kwietnia 2023 r.
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2022 rok – Chojnickiego Centrum Kultury w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 45 z dnia 3 kwietnia 2023 r.
w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach.

 

załącznik do zarządzenia - ogłoszenie o konkursie

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 44 z dnia 31 marca 2023 r.
w/s przekazania w administrowanie.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 43 z dnia 31 marca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 42 z dnia 31 marca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 40 z dnia 28 marca 2023 r.
w/s wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 6/12 z dnia 11 stycznia 2012 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 35 z dnia 21 marca 2023 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15.000.000 złotych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice”.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 34 z dnia 17 marca 2023 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 33 z dnia 16 marca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 32 z dnia 16 marca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 31 z dnia 15 marca 2023 r.
w/s przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 30 z dnia 13 marca 2023 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 168/2022 z dnia 27 października 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 29 z dnia 9 marca 2023 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 28 z dnia 8 marca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 27 z dnia 8 marca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 26 z dnia 6 marca 2023 r.
w/s nabycia prawa własności nieruchomości przy ul. Bankowej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 25 z dnia 6 marca 2023 r.
w/s zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 128/21 z dnia 6 października 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 24 z dnia 28 lutego 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 23 z dnia 21 lutego 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 22 z dnia 21 lutego 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 21 z dnia 21 lutego 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 17 z dnia 13 lutego 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 16 z dnia 13 lutego 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 15 z dnia 8 lutego 2023 r.
w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 14 z dnia 3 lutego 2023 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia 61/2023 z dnia 4 maja 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 13 z dnia 1 lutego 2023 r.
w/s nabycia udziału w nieruchomości - ul. Cynamonowa w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 12 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 11 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w/s celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej w 2023 roku.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Wytworzone przez: Audytor Wewnętrzny

 


Nr 10 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 9 z dnia 23 stycznia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 8 z dnia 23 stycznia 2023 r.
w/s Ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 12/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 16/2023 z dnia 13 lutego 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 21/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 23/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 27/2023 z dnia 8 marca 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 32/2023 z dnia 16 marca 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 42/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 49/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 57/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 70/2023 z dnia 16 maja 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 74/2023 z dnia 29 maja 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 81/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 99/2023 z dnia 17 lipca 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 104/2023 z dnia 24 lipca 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 109/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 114/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 7 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w/s przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwały antysmogowej w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


Nr 6 z dnia 17 stycznia 2023 r.
w/s realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Chojnice w 2023 roku.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 5 z dnia 16 stycznia 2023 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 4 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w/s stawek czynszów dzierżawy i najmu za nieruchomości niemieszkalne oraz sposobu obliczenia i aktualizacji czynszu najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 178/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 97/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 3 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 40/2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 09.04.2021 r., zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 127/2021 z dnia 05.10.2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 25/2022 z dnia 18.03.2022 r., oraz Zarządzeniem Nr 44/2022 z dnia 12.04.2022 r.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 09.04.2021 r. 
Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


Nr 2 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 1 z dnia 5 stycznia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 161/2022 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Lidera ds. opracowania Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 161/2022 z dnia 20 października 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej