Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2023:

 

 

 

Nr 35 z dnia 21 marca 2023 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15.000.000 złotych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice”.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 34 z dnia 17 marca 2023 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 33 z dnia 16 marca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 32 z dnia 16 marca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 31 z dnia 15 marca 2023 r.
w/s przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 29 z dnia 9 marca 2023 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 28 z dnia 8 marca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 27 z dnia 8 marca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 26 z dnia 6 marca 2023 r.
w/s nabycia prawa własności nieruchomości przy ul. Bankowej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 25 z dnia 6 marca 2023 r.
w/s zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 128/21 z dnia 6 października 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 24 z dnia 28 lutego 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 23 z dnia 21 lutego 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 22 z dnia 21 lutego 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 21 z dnia 21 lutego 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 17 z dnia 13 lutego 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 16 z dnia 13 lutego 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 15 z dnia 8 lutego 2023 r.
w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 13 z dnia 1 lutego 2023 r.
w/s nabycia udziału w nieruchomości - ul. Cynamonowa w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 12 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 11 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w/s celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej w 2023 roku.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Wytworzone przez: Audytor Wewnętrzny

 


Nr 10 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 9 z dnia 23 stycznia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 8 z dnia 23 stycznia 2023 r.
w/s Ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 12/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 16/2023 z dnia 13 lutego 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 21/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 23/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 27/2023 z dnia 8 marca 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 32/2023 z dnia 16 marca 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 7 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w/s przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwały antysmogowej w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


Nr 6 z dnia 17 stycznia 2023 r.
w/s realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Chojnice w 2023 roku.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 4 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w/s stawek czynszów dzierżawy i najmu za nieruchomości niemieszkalne oraz sposobu obliczenia i aktualizacji czynszu najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 178/2022 z dnia 21.11.2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 3 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 40/2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 09.04.2021 r., zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 127/2021 z dnia 05.10.2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 25/2022 z dnia 18.03.2022 r., oraz Zarządzeniem Nr 44/2022 z dnia 12.04.2022 r.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 09.04.2021 r. 
Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


Nr 2 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 1 z dnia 5 stycznia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 161/2022 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Lidera ds. opracowania Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 161/2022 z dnia 20 października 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej