Urząd Miejski w Chojnicach

 

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 


1. Podstawa prawna

-  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2010 Nr 220 poz. 1447         ze zm.) – wersja ujednolicona


2. Wymagane dokumenty:

-  wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

- dokument tożsamości (do wglądu)

3. Miejsce załatwienia:

           Wydział Spraw Obywatelskich
           pok. 509 (II piętro)
           tel. 52 397 18 00 wew. 47

4. Termin i sposób załatwienia :


Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i wydaje przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku.
Pracownik urzędu gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.

CEIDG jest rejestrem jawnym (www.firma.gov.pl)

5. Opłaty:

 

-  wnioski do CEIDG są wolne od opłat


Wnioski do pobrania:

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3