Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

Wydział Spraw Obywatelskich rozpatruje wnioski dotyczące następujących spraw:


1) Dowody Osobiste

2) Ewidencja Działalności Gospodarczej

3) Zezwolenie na organizację imprez masowych

4) Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

5) Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką

6) Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

7) Zameldowania na pobyt czasowy

8) Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

9) Zameldowanie na pobyt stały

10)  Wymeldowanie z pobytu stałego

11)  Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

12) Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

13) Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców

14) Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

15) Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

16) Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych

17) Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru Pesel

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5863
Treść wprowadził(a): Wysocki Grzegorz, 2019-09-18 14:15:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-09-18 14:14:34