Urząd Miejski w Chojnicach

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

 

Zarządzenie Nr 120/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie Nr 118/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 października 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 26

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 63

Zarządzenie Nr 108/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Informacja o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 22, 23 i 24 powoływanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice w spraiw informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (dla wyborców niepełnosprawnych)

WNIOSEK O DOPISANIE WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZADZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIAW WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach

Zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.