Urząd Miejski w Chojnicach

Wybory prezydenckie zarządzone na dzień 28.06.2020 r.

 

 

DRUGA TURA (12.07.2020 r.):

 

13.07.2020 r.

Protokoły wyników głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta RP przeprowadzonych 12 lipca 2020 r.
 

Protokół wyników głosowania - OKW NR 1

Protokół wyników głosowania - OKW NR 2

Protokół wyników głosowania - OKW NR 3

Protokół wyników głosowania - OKW NR 4

Protokół wyników głosowania - OKW NR 5

Protokół wyników głosowania - OKW NR 6

Protokół wyników głosowania - OKW NR 7

Protokół wyników głosowania - OKW NR 8

Protokół wyników głosowania - OKW NR 9

Protokół wyników głosowania - OKW NR 10

Protokół wyników głosowania - OKW NR 11

Protokół wyników głosowania - OKW NR 12

Protokół wyników głosowania - OKW NR 13

Protokół wyników głosowania - OKW NR 14

Protokół wyników głosowania - OKW NR 15

Protokół wyników głosowania - OKW NR 16

Protokół wyników głosowania - OKW NR 17

Protokół wyników głosowania - OKW NR 18

Protokół wyników głosowania - OKW NR 19

Protokół wyników głosowania - OKW NR 20

Protokół wyników głosowania - OKW NR 21

Protokół wyników głosowania - OKW NR 22

Protokół wyników głosowania - OKW NR 23

Protokół wyników głosowania - OKW NR 24


02.07.2020 r.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

 


 

30.06.2020 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PIERWSZA TURA:

 

29.06.2020 r.

Protokoły wyników głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta RP przeprowadzonych 28 czerwca 2020 r.
 

Protokół wyników głosowania - OKW NR 1

Protokół wyników głosowania - OKW NR 2

Protokół wyników głosowania - OKW NR 3

Protokół wyników głosowania - OKW NR 4

Protokół wyników głosowania - OKW NR 5

Protokół wyników głosowania - OKW NR 6

Protokół wyników głosowania - OKW NR 7

Protokół wyników głosowania - OKW NR 8

Protokół wyników głosowania - OKW NR 9

Protokół wyników głosowania - OKW NR 10

Protokół wyników głosowania - OKW NR 11

Protokół wyników głosowania - OKW NR 12

Protokół wyników głosowania - OKW NR 13

Protokół wyników głosowania - OKW NR 14

Protokół wyników głosowania - OKW NR 15

Protokół wyników głosowania - OKW NR 16

Protokół wyników głosowania - OKW NR 17

Protokół wyników głosowania - OKW NR 18

Protokół wyników głosowania - OKW NR 19

Protokół wyników głosowania - OKW NR 20

Protokół wyników głosowania - OKW NR 21

Protokół wyników głosowania - OKW NR 22

Protokół wyników głosowania - OKW NR 23

Protokół wyników głosowania - OKW NR 24

 


26.06.2020 r.

 

Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych - prezentacja

 


24.06.2020 r.

 

Uwaga! Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

 

Uwaga! zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18

 

Informacja od Naczelnika UP w Chojnicach na temat skrzynek pocztowych.

 

 


 

16.06.2020 r.

 

Postanowienie Nr 43/III/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 


 

15.06.2020 r.

 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 


 

12.06.2020 r.

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 12 czerwca 2020 r. w/s komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 


 

10.06.2020 r.

 

Postanowienie Nr 37/11/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Chojnice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 90/2020 z dnia 10 czerwca 2020r. Burmistrza Miasta Chojnice w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

Postanowienie Nr 36/11/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnice.

 

 


 

08.06.2020 r.

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku.

 

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku.

 

 


 

05.06.2020 r.

 

Zarządzenie Nr 86/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. Burmistrza Miasta Chojnice odnośnie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.


Zarządzenie Nr 86/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Głosowanie przez pełnomocnika

 

Głosowanie korespondencyjne

 

Dopisanie do spisu wyborców

 

Zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r., w których nie odbyło się głosowanie.
Zgloszenie kandydata na czlonka obwodowej komisji wyborczej:
plik do pobrania w wersji .pdf
plik do pobrania w wersji .doc

 

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.​

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

 

Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP z 3.06.2020r.