Urząd Miejski w Chojnicach

 

Zarządzenia Burmistrza 2022:

 

 

 

​Nr 71 z dnia 17 maja 2022 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Kolejowej w Chojnicach

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​​​​Nr 70 z dnia 17 maja 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​​​Nr 69 z dnia 17 maja 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 68 z dnia 12 maja 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 65 z dnia 6 maja 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 63 z dnia 4 maja 2022 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


​Nr 62 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w/s udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

 


​Nr 61 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 60 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w/s przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 59 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


​Nr 58 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 57 z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w/s zasad i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Chojnice

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 151/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Wytworzone przez: Dyrektor Generalny, Audytor Wewnętrzny

 


​Nr 56 z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 55 z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w/s zniesienia współwłasności części nieruchomości wspólnej.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 53 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 52 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 51 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w/s sposobu i trybu gospodarowania używanymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz powołania stałej Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 50 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w/s ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dla organizacji, które zajmują się udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


​Nr 49 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w/s określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 48 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 47 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2021 rok – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 46 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2021 rok – Chojnickiego Centrum Kultury w Chojnicach

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 44 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w/s zmiany zarządzenia Nr 21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15.03.2012 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 62/2018 z dnia 22.05.2018 r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 42/2019 z dnia 18.04.2019 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 24/2022 z dnia 15.03.2022 r.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


​Nr 44 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 40/2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 09.04.2021 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 127/2021 z dnia 05.10.2021 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 25/2022 z dnia 18.03.2022 r.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 25/2022 z dnia 18 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


​Nr 43 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 42 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/22 z dnia 22 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 39 z dnia 5 kwietnia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 38 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w/s określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 37 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/22 z dnia 22 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 36 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w/s pozbawienia stypendium sportowego w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 35 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w/s ustalenia dnia 2 maja 2022 roku dniem wolnym od pracy.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


​Nr 34 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
w/s wprowadzenia cennika cen za drewno pozyskane z terenów Lasu Komunalnego miasta Chojnice i z innych terenów miejskich.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 18 listopada 2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


​Nr 33 z dnia 31 marca 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 32 z dnia 31 marca 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 30 z dnia 24 marca 2022 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 29 z dnia 24 marca 2022 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 28 z dnia 22 marca 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 27 z dnia 22 marca 2022 r.
w/s przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2021 rok

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 26 z dnia 22 marca 2022 r.
w/s ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 33/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 37/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 42/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 48/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 53/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 58/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 65/2022 z dnia 6 maja 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 69/2022 z dnia 17 maja 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 25 z dnia 18 marca 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 40/2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 09.04.2021 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 127/2021 z dnia 05.10.2021 r.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 44/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


​Nr 24 z dnia 15 marca 2022 r.
w/s zmiany zarządzenia Nr 21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15.03.2012 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 62/2018 z dnia 22.05.2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 42/2019 z dnia 18.04.2019 r.

​Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 45/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


​Nr 23 z dnia 14 marca 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 20 z dnia 24 lutego 2022 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Ustronnej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 16 z dnia 7 lutego 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 14 z dnia 2 lutego 2022 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym​.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 13 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 12 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w/s celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej w 2022 roku.
załącznik nr 1
załącznik nr 2

Wytworzone przez: Sekretarz Miasta

 


​Nr 11 z dnia 28 stycznia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 154 / 2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29.11.2021 r. w sprawie powołania komisji konserwatorskiej do prowadzenia prac na zadaniu „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu p.n.: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 154/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


​Nr 9 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
załącznik do zarządzenia - schemat organizacyjny
załącznik do zarządzenia - regulamin organizacyjny

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 119/2021 z dnia 28 września 2021 roku
Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


​Nr 8 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 7 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 130/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 września 2020 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 21 września 2020 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 5 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 3 z dnia 11 stycznia 2022 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 2 z dnia 10 stycznia 2022 r.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2037.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 1 z dnia 4 stycznia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 154/2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29.11.2021 r. w sprawie powołania komisji konserwatorskiej do prowadzenia prac na zadaniu „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu p.n.: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi  i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 154/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny