Urząd Miejski w Chojnicach

Lista spraw możliwych do załatwienia w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

1. SPORZĄDZENIE AKTÓW URODZEŃ NOWONARODZONYM DZIECIOM

2. PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA

3. OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA

4. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

5.OTRZYMYWANIE ZAŚWIADCZENIA POTRZEBNEGO DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA KONKORDATOWEGO

6. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

7. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

8. WPISYWANIE AKTU STANU CYWILNEGO ZA GRANICĄ

9. UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

10. PROSTOWANIE OCZYWISTYCH BŁĘDÓW PISARSKICH

11. ZGŁOSZENIE ZGONU

12. ZGŁOSZENIE JUBILEUSZY DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

13. WYDANIE ODPISU ZUPENEGO, SKRÓCONEGO

14. ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

15.WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA FORMULARZU WIELOJĘZYCZNYM

16. MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

 

 

 

Pliki do pobrania
___________________________________ 

- klauzula informacyjna RODO

- klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

- Wniosek o wydanie aktu skróconego i zupełnego (skrócony i wielojęzyczny 22zł, zupełny 33zł)

- Wiosek o wpisanie do polskich rejestrów stanu cywilnego aktu urodzenia

- Wniosek o wpisanie do polskich rejestrów stanu cywilnego aktu małżeństwa

- Wniosek o wpisanie do polskich rejestrów stanu cywilnego aktu zgonu

Podanie o zmianę imienia/nazwiska (opłata skarbowa 37 zł)

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym ( opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 38 zł)

- Wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą (o zdolności prawnej 38zł)

- Wniosek o naniesienie wzmianki o rozwodzie w akcie małżeństwa (oplata skarbowa 11zł)

- Wniosek o naniesienie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenie, małżeństwa lub zgonu (opłata skarbowa 11 zł)

- Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza (opłata administracyjna 17zł)

 

 __________________________________

Opłata za akt - wpłata na konto

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 
nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348
Urząd Miejski w Chojnicach
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

 

Konto na wpłaty z zagranicy

SWIFT  BPKO PL  PW 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348

 

Z dniem 1 stycznia 2007 roku została zniesiona opłata skarbowa od podań i załączników