Urząd Miejski w Chojnicach

Wybory uzupełniające 20.08.2017


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 21 listopada 2017 r.

 

Obwieszczenie komisarza wyborczego w Słupsku

 

Protokół z wyborów i zestawienie wyników głosowania w okregu wyborczym

 

Harmonogram dyżurów członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach w dniach 19 – 20 sierpnia 2017 r.

 

Uchwala Nr 8/17 Miejskiej Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach z dnia 24.07.2017 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017

 

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach z dnia 24.07.2017 o dodatkowym naborze kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach w okręgu wyborczym Nr 20 zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach z dnia 13 lipca 2017 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach w okręgu wyborczym nr 20 zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 r.

 

Zawiadomienie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach o losowaniu numerów list kandydatów

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o numerach i granicach stałego i odrębnego obwodu głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych ko-misji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach w okręgu wyborczym nr 20, zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017r.

 

Wzory dokumentów dla komitetów wyborczych

 

Informacja Odnośnie składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach

 

Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach

 

Komunikat w sprawie uzupełnienia Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice w sprawie granic okręgu wyborczego

 

Zarządzenie nr 64/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 czerwca 2017 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej w Chojnicach w okręgu wyborczym Nr 20

 

Komunikat KW w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych-sig

 

Komunikat KW w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej-sig