Urząd Miejski w Chojnicach

Wybory samorządowe 2024

 

 

Postanowienie Nr 351/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Chojnicach.

 

Postanowienie Nr 349/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Chojnicach.

 

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Chojnice.

 

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Miejskiej w Chojnicach wraz z zestawieniami wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych.

 

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

 

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.

 

Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych.

 

Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych - kwalifikacja ważności głosu.

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnicach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Chojnice zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Informacja o terminie i miejscu, w którym zostaną przeprowadzone pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnicach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Postanowienie nr 196/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach.

 

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach o terminie losowania numerów list kandydatów

 

Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach dotyczące rejestracji kandydatów.

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 11 marca 2024 r. nt. dodatkowego zgłaszania kandydatów i losowania składów obwodowych komisji wyborczych - ZMIANA TERMINU LOSOWANIA.

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 11 marca 2024 r. nt. dodatkowego zgłaszania kandydatów i losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie obwodów głosowania.

 

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej:
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/

 

Aktualny podział na stałe obwody głosowania na terenie właściwości Komisarzy Wyborczych w Słupsku:
https://slupsk.kbw.gov.pl/aktualnosci/okregi-wyborcze-i-obwody-glosowania/aktualny-podzial-na-stale-obwody-glosowania-na-terenie-wlasciwosci-komisarzy-wyborczych-w-slupsku

 

Postanowienie nr 143/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Chojnice w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Informacja o składzie, dyżurach i pełnionych funkcjach miejskiej komisji wyborczej w Chojnicach.

 

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/58286

 

Wzory zgłoszeń kandydatów do Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
https://slupsk.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne/wybory-samorzadowe-w-2024nbspr/informacje-ogolne/wzory-zgloszen-kandydatow-do-komisji-wyborczych-w-wyborach-samorzadowych-zarzadzonych-na-dzien-7-kwi

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/57248

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/57251

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/57249

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/57250

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

 

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego z dnia 5 lutego 2024 r. informujące o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Chojnickiego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 lutego 2024 r. odnośnie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Postanowienie nr 118/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Mieście Chojnice w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Zarządzenie Nr 17/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyborów samorządowych.

 

Postanowienie nr 86/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Chojnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III ​Nr 60/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu chojnickiego  na okręgi wyborcze.

 

Postanowienie Nr 31/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Miasta Chojnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 l istopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024 - 2029.

 

Głosowanie korespondencyjne - wniosek
Głosowanie korespondencyjne
Głosowanie przez pełnomocnika
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa
Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa
Wpis do stałego obwodu głosowania
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania